Stenlille jagtforening

Din lokale jagtforening

content13.png
 

Stenlille Jagtforenings generalforsamling 4/10 2013.
Referat.

1. Velkomst v/formanden.
Formand Per Pedersen bød alle velkommen til generalforsamling 2013, i Stenlille Jagtforening.
a)Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Kresten Henriksen, og da der ikke var nogen modkandidater og Kresten modtog valg, blev han valgt.
Kresten indledte med et tak for valget. Herefter bekendtgjorde Kresten at generalforsamlingen var indvarslet og offentliggjort i hendhold til Stenlille Jagtforenings vedtægter. Generalforsamlingen blev erklæret for lovlig.
b)Valg af referent.
Dirigenten foreslog Lilli Pedersen. Der var ingen modkandidater og Lilli modtog valget. Referent Lilli Pedersen.
c)Valg af stemmetællere.
Dirigenten foreslog Bo Højlund og Lars Harry Pedersen. Der var ingen modkandidater og begge modtog valg. Stemmetællere Bo Højlund og Lars Harry Pedersen.

2. Formandens beretning.
Bestyrelsens beretning 2013
Indledning.
Ved generalforsamlingen sidste år 2012, blev der sendt en skrivelse ud til alle medlemmerne, hvor bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at deltage i generalforsamlingen, og eventuelt give tilsagn om at ville lade sig vælge til bestyrelsen, eller til et af foreningens udvalg, da bestyrelsen og nogle af udvalgene var gået lidt tør for idéer, og derfor manglede nye medlemmer med nye idéer til arrangementer mv.
Det medførte, at der blev skifte lidt ud i bestyrelsen, og vi fik nogle nye bestyrelsesmedlemmer med et dejligt ”gå på mod”

Det er jo altid spændende når der kommer nye folk til, og se og høre hvad det er for tanker de nu gør sig omkring foreningsarbejdet og arrangementerne.

Det er jo ingen hemmelighed, at Danmarks Jægerforbund står over for en stor udfordring med hensyn til at få nyjægere og ungejægere til at melde sig ind i en jagtforening, alle tal viser at gennemsnits alderen for medlemmerne i Danmarks Jægerforbund er steget markant i de seneste år.

Af alle Danmarks 180.000 jægere, der er jagttegnsberettiget, er det lidt under halvdelen der er medlem af Danmarks Jægerforbund, så vi har en stor udfordring i at få de jægere som ikke er medlem, til at indse, at det er vigtigt for jagten i Danmark, at så mange som muligt er medlem i Danmarks Jægerforbund.
Så hermed opfordres alle vores medlemmer til at tale med de jægere der ikke er medlem, til at overveje et medlemskab af Danmarks Jægerforbund.

Danmarks Jægerforbund har udfærdiget en strategi Plan 2013 – 17, hvor der er gjort et virkeligt seriøst arbejde med at planlægge en ”køreplan” for arbejdet med jagten, Jægerforbundet og omverdenen frem til 2017. Strategiplanen er lagt ud på bordene, og i er velkommen til at tage den med hjem og læse den igennem.

JKF, ( Jægernes kommunale fællesråd )
JKF består af en sammenslutning af jagtforeninger i Sorø Kommune, som sammenarbejder om forskellige projekter, bland andet har der i det forløbne år været arrangeret en fælles ”kragedag” hvor der var lagt op til lidt konkurrence i mellem foreningerne, om hvem der kunne skyde flest krager på en dag.

Der har været afholdt årsmøde i JKF, hvor der samtidig blev holdt et foredrag om våbenloven af Søren Gotfredsen.
Dette foredrag var virkelig godt, og gav alle et indblik i hvor kompleks våbenloven er, og alle var enige om, at sådanne foredrag skulle der holdes nogle flere af, da det afmystificerede hele problematikken omkring opbevaring af våben og ammunition, samt transport og meget mere.

JKF har også holdt en rigtig god foredragsaften med Danmarks Jægerforbunds nye formand Claus Lind Christensen, som fortalte meget lidt om sine egne jagtoplevelser, men rigtig meget om hans visioner med Jægerforbundet og dets fremtid.

JKF afholder nyjæger jagt d. 25. januar 2014, i skovene på Sorø Akademi. Deltagere er jægere der har erhvervet jagttegn i 2012 og 2013, og som er medlemmer af Danmarks Jægerforbund.
Der er begrænsninger på deltagerantallet som er på maks. 20 nyjægere, som ledsages af 10 erfarne jægere, som skal fortælle og vise nyjægerene hvordan en jagtdag kan forløbe. På dagen vil der blive fortalt om opdræt og udsætning, forlægning af vildt generelt, handel med vildt og meget mere. Se jæger.

Kragedagen afholdes ligeledes som sidste år. Se jæger.

Og hvad er der så sket i Stenlille Jagtforening siden sidste generalforsamling.
Den årlige julefrokost blev afholdt fredag d. 23. november 2012, og der var tilmeldt 49 personer. Julemaden fik vi fra Skovkroen i Gyrstinge, og det var rigtig godt, og der var rigeligt af den. Vi fik en rigtig hyggelig aften med en masse snak og hygge, så vi kan varmt anbefale at deltage i julefrokosten igen i år, som er fredag d. 22. november.

Fredag d. 22. marts blev der afholdt Portvinssmagning, og mærkeligt nok var der kun 22 tilmeldte, for det var en rigtig hyggelig aften hvor der blev serveret vildt tapas af røget rådyr, kronhjort, vildand, fasan samt en masse godt tilbehør. Deltagerne fik smagt på i alt 8 forskellige portvine, og specielt var det den hvide portvin som overraskede deltagerne.
Foreningen vil nok holde en aften med smagning af et eller andet i løbet af foråret, så hold øje med hjemmesiden og ”Jæger”

Så har vi prøvet at afholde ”Jægernes Familiedag” d. 25. maj 2013 for anden gang. Det blev, lige som sidste gang, ikke den store succes.
Dagen bød på et jagthundeskue, samt diverse boder og forskellige arrangementer med elektronisk skydning til løbende elg, bueskydning, luftbøsseskydning, Jagtsti og mange andre ting.
Der er vedtaget at der holdes en familiedag igen til næste år, men konceptet bliver anderledes, og måske er det hundeskuet der skal være trækplasteret, og så bliver boderne udbudt til dem der har lyst til at komme, og som kan se en fordel ved at der deltager omkring 160 hunde på skuet.

Så har vi igen i år afholdt Jagtforeningen årlige Grillfest lørdag d. 6. juli. Grillfesten blev igen i år en succes med ca. 50 deltagere, som hyggede sig hele eftermiddagen med forskellige konkurrencer i rigtigt godt sommer vejr.
Grillmaden bestod af stegt oksefilet, grillet svinekød og med godt salt og tilbehør til.
Desserten bestod af jordbærtærte som var rigtig lækker.

Huset
Huset har som sædvanlig været lejet en del ud til medlemmerne. Vi har fra oktober 2013 valgt at sætte prisen for leje af huset op fra kr. 1.700,- til kr. 2.000,- incl. Rengøring. Stigningen er bland andet på baggrund af øget udgifter til renovation og vedligehold af bygninger og inventar.

Ud over medlemmerne, så har huset også været lejet ud til Danmarks Jægerforbund, som har afholdt flere arrangementer, blandt andet apporteringsprøve, erfadag for jagttegnslærer, foredrag om markvildtslag.
Danske buejægere har lånt huset til at afholde 4 – 5 dage med jagtprøve for buejæger.

Danmarks Jægerforbund skal holde 5 våbenkurser for jagttegnslærer, 3 i oktober og 2 i januar 2014

Danmarks Jægerforbund har givet udtryk for, at de er meget glade for at bruge Stenlille Jagtforenings faciliteter i forbindelse med afholdelse af kurser og arrangementer på Sjælland, da stedet ligger centralt og forholdene og forplejningen er helt i top.

Dansk Retriever Klub har også lånt Foreningens lokaler og arealer 2 gange til afholdelse af diverse hunde prøver.

Husudvalget
Husudvalget er nok foreningens mest arbejdsomme udvalg. Husudvalget står for forplejningen ved alle de arrangementer der afholdes i Jagtforeningens huse, med alt hvad det medfører af arbejde, indkøb og planlægning.
Husudvalget består pt. Af 5 medlemmer, men vi kunne godt bruge en eller to medlemmer mere, da der er et stort pres på de medlemmer der er pt.

Udover arrangementerne, så er det også husudvalget der står for vedligehold af bygningerne og vores udenoms arealer, alt sammen i fællesskab med de medlemmer der har tid og lyst til at give en hånd med på vores arbejdsdage.

Jagtforeningen har også indkøbt 4 nye 400 liters kummefrysere til opbevaring af vildt til hundeudvalget. Vi håber på at foreningen kan spare en del på elregningen med de nye frysere.

Hjemmesiden
Vi har i det forgangne år fået udfærdiget en ny hjemmeside, som alle vores medlemmer forhåbentlig syntes er mere brugervenlig end den gamle. Det er vores mål, at hjemmesiden hele tiden opdateres af personer fra de enkelte udvalg, så siden hele tiden er opdateret.

Der blev efter beretningen rejst kritik af foreningens hjemmeside, der fra flere medlemmer blev kald ubrugelig. Bestyrelsen vil endnu engang arbejde med at Stenlille Jagtforening kommer op på et højere niveau, hvad angår de elektroniske medier.
Der blev desuden gjort opmærksom på et tv program omkring markvildtslaug, her havde flere set et af foreningens medlemmer, der arbejdede med vildtoptælling på markerne. Dette i forhold til formandens beretning.
Herefter blev formandsberetningen godkendt.

3. Beretning fra de øvrige udvalg.
a)Flugtskydning.
Flugtskydningsudvalget er p.t. nedlagt.
Derfor er der ingen beretning, Jagtforeningens formand orienterede.
Der har været lidt udfordring i forhold til holdskydning, der findes således ikke et flugtskydningshold i Stenlille Jagtforening.
Formanden for jagtforeningen opfordrer derfor medlemmerne af foreningen til at melde sig, enten til udvalget eller som medlem af et hold, så foreningen igen kan få et flugtskydningshold i konkurence

b)Hundeudvalg.
Hundeudvalget startede umiddelbart efter sidste Generalforsamling, med at få organiseret sig i forhold til, at vi havde mistet to meget markante medlemmer i udvalget, samt en instruktør der havde været med i mange år.

Det første arrangement vi skulle planlægge var lydighedstræningen med start først i januar. Der var heldigvis 3 nye medlemmer der havde stillet sig til rådighed på Generalforsamlingen, så der var det samme antal instruktører.
Vi havde ca. 50 ekvipager fordelt på 4 hold.
Som afslutning blev der arrangeret de sædvanlige gule ærter, og som det plejer at være, var det velbesøgt og en ganske hyggelig dag.

Marktræning blev udbudt som det plejer, og heldigvis valget Arne og Lasse at være instruktører på de 3 udbudte dage. Desværre var vinteren jo lidt hård og trak noget ud, så det kunne ikke, af hensyn til hundene, lade sig gøre.

Apporteringstræning blev startet op i april med omkring 30 deltagende ekvipager.

Åben apporteringsprøve i juni, blev desværre kun besøgt af 15 ekvipager. Dette skyldes for dårlig annoncering, idet der opstod en teknisk fejl hos Danmarks Jægerforbund.

I juni deltog Stenlille Jagtforening med 2 hold a 6 deltagere i holddysten i Køge/Herfølge. Et fantastisk arrangement hvor hold 1 blev placeret på en flot 2. plads.
Prøvens bedste placerede unghunde var fra Stenlille, og de opnåede en 1. og 4. placering.

Vores egen holddyst i juni havde desværre ikke så mange deltagende hold som vi havde håbet på. Der var nogle afbud.
Høng, Ørslev/Solbjerg blev nr 1 og vores eget Hold 1 blev nr 2.


I august deltog et hold fra Stenlille Jagtforening i holddyst i Niløse Jagtforening, dog uden at blive placeret.

Fra august har vi haft hvalpe/unghundetræning.
Der har deltaget mere end 20 hunde.
Kurset var udbudt med 5 gange træning, man da stort set samtlige ønskede at få lidt mere træning, trådte et par friske instruktører til og fortsatte 5 gange mere, med afslutning i går.

Som noget nyt annoncerede vi karussel træning i september måned. Der var stor interesse for arrangementet, men alt for få tilmeldte sig, så det blev desværre aflyst.
Formodentlig var tidspunktet lidt for sent, idet jagten jo er i gang i september.

På Kreds 6’s apporteringsprøve blev der udtaget 3 ekvipager til DM, en af ekvipagerne var fra Stenlille Jagtforening, Keld Bremer, og det var en af de udtagne ekvipager, Søren Nielsen fra Jystrup, der blev danmarksmester.

Der har i løbet af året været nogle udfordringer som jeg, som formand har forsøgt at løse efter bedste evne og med god opbakning fra resten af udvalget, og med Arne meget på siden fordi ingen rigtig har haft med arrangementerne at gøre tidligere.
Tak for det Arne.

Til slut en stor tak til resten af udvalget og trænere for det store engagement I alle lægger i arbejdet.
Også en stor og velment tak til Henning Nøhr og Henrik Bak, fra Husudvalget, for at passe butikken med kaffe, øl og vand.
Tak til Torsten som altid, så velvilligt stiller sit terræn til låns for Stenlille Jagtforening, ligeledes takker vi Husbjerggård for lån af vandhul.
Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.
c)Riffeludvalg.


RIFFELUDVALGETS BERETBING GENERALFORSAMLINGEN 2013-10-03

Først vil jeg takke udvalget for godt samarbejde i sæsonen 2013, af hjertet tak.

Vi afholdt trofæaften i marts måned. Der var en hel del flere opsatse i år målt mod sidste år oven i købet flere fine. Vi startede med et film foredrag af Thomas Lindy Nissen foredraget kaldte han jagtrejsefeber. Han førte os rundt i områderne mellem østeuropa og Asien blandt andet jagt på bjerggeder på næsten umulige afstande

Vi har afholdt 7 fredage med indskydning sammen med Ringsted og omegn. Og Skovbo jagtforeninger i løbet af forår og sommer, de 2 første i april var en kold omgang og ringe besøgt, der var flere instruktører tilstede end gæster.
Der har været lidt snak om at aflyse eller flytte de 2 første dage i april.
Til de 6 skydedage har der været 322 skytter igennem et lille fald med 44 i forhold til sidste år. Der var mange der skulle til riffelprøve i år det kan være lidt af en opgave med mange på en gang. Som afslutning kan vi se at der har været 29 fra Stenlille et ikke særligt imponerende antal, håber bare ikke folk lige klare den hjemme i køkkenhaven eller den stedlige grusgrav.

Vi har afholdt bukkemorgen med stort morgenbord seksten jægere mødte op og fik sig en snak over morgenkaffen til paraden var der 4 bukke og kåringen faldt på Michael Pedersen med en buk med fint trofæ.

Vi drog til Hanebjerg med et meget forstærket hold fra Ringsted og Skovbo jagtforeninger 12 mand i alt. Der blev rigelig lejlighed til skydning.

Ved den årlige foreningsholdskydning mellem Ringsted Stenlille og Skovbo jagtforeninger var vi 5 mand på holdet, afbud fra 2 p.gr.a jagt vi opnåede en 3” plads i år. Bedst blev Ringsted. Total blev Steen Schrøder bedst placeret. Og Torben Hovmann bedst fra Stenlille.

I år havde vi ingen skytter med ved Ulfborg.

        P.U.V. Flemming M. Petersen

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.

d)Jagthorn.
02.10.2013
Jagthornsblæsning sæson 2012/2013

Sæsonen sluttede sidste torsdag i marts måned.

Vi har hen over sæsonen været ca. 30 blæsere fordelt på 3 hold – begyndere, øvede og ”det gamle hold”

Vi har i sidste sæson fravalgt at benytte os af ekstern underviser. Det har vi ellers gjort brug af de sidste 3-4 år, hvor vi så lagde lidt ekstra egenbetaling på for hver enkelt gang man deltog.
Antallet af deltagere på disse spicielle undervisningsaftener blev så lille at det ikke længere gav mening. Så.... måske tages det op igen en anden gang.

Vi har været ude at blæse ved enkelte lejligheder som fødselsdage og lignende. Det er vældig hyggeligt, men begrænses stærkt af, at kun få kan deltage, hvis der skal blæses på en hverdag, ligesom mange ikke har mulighed for at prioritere denne aktivitet på helligdage eller weekender. Det er vigtigt for os at man blæser fordi man har lyst .... ikke af pligt.

Denne sæson 2013/2014 starter torsdag den 3/10.

I skrivende stund er jeg spændt på, hvor mange der kommer. Vi bliver forhåbentlig de ”sædvanlige”, men håber da også at nye kunne få lyst til at dele glæden ved at blæse med os.
Der vil blive et hold for nybegyndere ved min. 4 tilmeldte.

Håber I må have en god generalforsamling.

Hilsner og tanker
Lene

Formanden for udvalget var ikke til sted, derfor læste dirigenten beretningen op.
Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.

e)Jagttegnsudvalg.

Da foreningen pludselig stod uden undervisere, trådte Kresten Henriksen til og fik stablet et undervisningshold på benene.
Der har deltaget omkring 10 kursister, der så vidt vides, alle har bestået jagtprøven og erhvervet jagttegn.
Der vil blive annonceret nyt kursus i januar 2014.
Der er udarbejdet helt nyt undervisningsmateriale fra Skov og Naturstyrelsen, Kresten har deltaget i kurser i det nye materiale, der blandt andet indeholder meget mere naturvejledning.
Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.

f)Husudvalg.
Husudvalget er nok foreningens mest arbejdsomme udvalg. Husudvalget står for forplejningen ved alle de arrangementer der afholdes i Jagtforeningens huse, med alt hvad det medfører af arbejde, indkøb og planlægning.
Husudvalget består pt. Af 5 medlemmer, men vi kunne godt bruge en eller to medlemmer mere, da der er et stort pres på de medlemmer der er pt.

Udover arrangementerne, så er det også husudvalget der står for vedligehold af bygningerne og vores udenoms arealer, alt sammen i fællesskab med de medlemmer der har tid og lyst til at give en hånd med på vores arbejdsdage.

Jagtforeningen har også indkøbt 4 nye 400 liters kummefrysere til opbevaring af vildt til hundeudvalget. Vi håber på at foreningen kan spare en del på elregningen med de nye frysere.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.

4. Regnskab v/kassereren.
Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet.
Revisorene havde ønsket at der blev udarbejdet et årsbudget, men kassereren gav udtryk for at det ville være forbundet med meget stor unøjagtighed og derfor nærmest ubrugeligt.
Der var netop indkommet en kæmpe regning fra Sorø Kommunes renovationsselskab, for flere års renovation. Regningen er betalt.
Revisor Ingrid Christiansen, gjorde opmærksom på at foreningen, ved indsendelse af årsregnskab, kan søge om fritagelse for betaling af renovation.
Der blev stillet enkelte spørgsmål til den store nedgang i hundeudvalgets indtjening. Det blev begrundet, dels i beretningen fra udvalget, men også i at der måske også i vores forening kan ses at krisen kradser blandt brugerne.
Revisor Ingrid Christiansen orienterede i den forbindelse om, at det ikke er muligt at sammenligne de to regnskaber 2012 og 2013, idet de er ført og revideret på to helt forskellige måder. Desuden meddelte Ingrid, at revisorene i sammenråd med foreningens formand, har aftalt at foreningens økonomi fremover bliver afregnet arrangement for arrangement og forelagt således, regnskabsmæssigt for revisorene.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Herefter blev generalforsamlingen suspenderet til fordel for en velfortjent pause.

Da generalforsamlingen blev genoptaget, blev der uddelt hædersbevisninger og medlemsnåle for 40, 50 og 60 års medlemskab af Stenlille Jagtforening.

5. Forslag om at foreningen investerer i 2 x underjordiske skydebaner v/ Rasmus Mørkenborg.
Rasmus (medlem af bestyrelsen) fremlagde og fremviste sit forslag.
Der var en god og konstruktiv debatteren omkring forslaget.
I starten var der mest kritik, der blandt andet gik på økonomi i forslaget, og på det faktum at Stenlille Jagtforening hidtil har benyttet sig af andre riffelbaner i Kreds 6.
Der var dog en del af deltagerne der så rigtig gode muligheder i projektet, især sociale arrangementer og det faktum at foreningens medlemmer fik andre samlings interesser end det foreningen lige nu byder på, eksempelvis hundetræningen.
Omkring økonomien orienterede Rasmus om muligheder for at søge diverse fonde og tilskudsordninger.
Desuden gav Rasmus udtryk for at det ville være en god måde at tiltrække ung- og nyjægere på. Det var der stor enighed i fra forsamlingen.
Forslaget om at give, Stenlille Jagtforenings bestyrelse, mandat til at arbejde videre med projekte, blev sendt til afstemning på generalforsamlingen.
Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

6. Valg til bestyrelsen.
Søren Godtfredsen valgte ikke at genopstille til bestyrelsen, i den forbindelse takkede den øvrige bestyrelse for det gode samarbejde med Søren. Forsamlingen kvitterede Søren for sit store arbejde og engagement i foreningen igennem mange år, med applaus.
Herefter blev Leif Hansen foreslået til bestyrelsen og valgt.
Lene Henriksen, Rasmus Mørkenborg og Kresten Henriksen var alle på valg og valgte at genopstille. Alle tre blev valgt.
Bestyrelsen ser ud som følger:
Lene Henriksen, Rasmus Mørkenborg, Kresten Henriksen, Per Pedersen, Allan Pedersen, Ole Holck og Leif Hansen.


Suppleanter til bestyrelsen, foreslået på generalforsamlingen:
Dorit Hejlesen, Henning Nøhr og Carsten Liedsmoes.
Alle tre takkede ja til hvervet og blev valgt.

7. Valg til flugtskydningsudvalg.
Der var ingen, blandt generalforsamlingens deltagere, der ønskede at opstille til udvalger.
Derfor beder forsamlingen bestyrelsen om at få nedsat et flugtskydningsudvalg.

8. Valg til hundeudvalg.
Søren Godtfredsen var på valg, men ønskede ikke at genopstille.
Per Pedersen og Lilli Pedersen på valg og ønskede begge at genopstille. Begge blev valgt.
Bo Højlund, Leif Hansen og Peter Knold, blev foreslået til hundeudvalget. De blev alle tre valgt.
Hundeudvalget ser ud som følger:
Per Pedersen, Lilli Pedersen, Carsten Liedsmoes, Kresten Henriksen, Johnny Pedersen, Bo Højlund, Leif Hansen og Peter Knold.

9. Valg til riffeludvalg.
Knud Hansen var på valg, men ønskede ikke at genopstille.
Per T Nielsen var på valg og ønskede at genopstille og blev valgt.
Torben Hovmand blev foreslået og valgt.
Riffeludvalget ser ud som følger:
Per T Nielsen, Mark Nielsen, Flemming M Petersen, Jim Hansen og Torben Hovmand.

10. Valg til jagthornsudvalg.
Lene Henriksen var på valg og ønskede at genopstille og blev valgt.
Jagthornsudvalget ser ud som følger:
Lene Henriksen og Johnny Nielsen.

11. Valg til jagttegnsudvalg.
Kresten Henriksen på valg og ønskede at genopstille og blev valgt.
Niels Madsen blev foreslået til jagttegnsudvalget og valgt.
Jagttegnsudvalget ser ud som følger:
Kresten Henriksen og Niels Madsen.
Niels Larsen blev foreslået som suppleant til jagttegnsudvalget og valgt.

12. Valg til husudvalg.
Henrik Bak og Lilli Pedersen var på valg og ønskede begge at genopstille og blev valgt.
Tina Højlund blev foreslået som nyt medlem af husudvalget og blev valgt.
Husudvalget ser ud som følger:
Henning Nøhr, Pia Hansen, Henrik Bag, Lilli Pedersen og Tina Højlund.
Desuden består husudvalget af den sidende formand for Stenlille Jagtforening.

13. Valg af revisorer.
Ingrid Christiansen var på valg og ønskede at genopstille og blev valgt.
Revisorer er som følger:
Ingrid Christiansen og Else Jeppesen.
Som suppleant for revisorer blev Lis Tanderup foreslået og valgt.

14. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på 25,-kr. Dette blev uden videre godkendt.

15. Eventuelt.
Carsten Liedsmoes synes Rasmus’ forslag var et rigtigt godt initiativ, foreslog riffeludvalget at sponsere en bukkejagt til bukketræffet d. 16. maj.
Ingrid Christiansen opfordrede bestyrelsen til at investere i en kummefryser til køkkenhuset.
Kresten Henriksen forespurgte forsamlingen om der var interesse for en foreningsudflugt, det var der og Kresten arbejder videre med at arrangere en sådan udflugt.
Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden og afsluttede dermed årets generalforsamling kl. 23.25.

Kresten Henriksen            Lilli Pedersen
        Dirigent              referent

 

Bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening onsdag den 21. august 2013

Tilstede: Per, Kresten, Rasmus, allan, Ole, Søren og Lene
Fraværende:

1. Formanden bød velkommen

2. Siden sidst v/formanden
•    Orientering fra Repræsentantskabsmødet
1.    Danmarks Jægerforbund har udarbejdet strategiplan for 2013-2017 - vi rekvirerer en kasse fuld
2.    Danmarks Jægerforbund arbejder på at finde et nyt Domicil. Det er uvist om det bliver i Jylland, på Fyn eller på Sjælland. Tanken er at alt skal samles der.
3.    Seniormedlemsskab: Alle der er født i 1948 eller tidligere kan opnå seniormedlemsskab.
4.    DJF arbejder på mulighed for støttemedlemsskab
5.    Juniormedlemsskab - bladet skal hentes elektronisk.
6.    Kredsopdelingen ligger fast - forsætter uændret.
7.    Kandidater til kredsreprænsentantskabet skal være offentligt 3 mdr. før valg.
8.    Forslag om aldersgrænse for at kunne være tillidsvalgt blev forkastet.
⦁    - Orientering fra JKF.
⦁    - Hvordan holder bestyrelsen hinanden orienteret?
1.    Bestyrelsen vil gerne informeres om evt. nyheder via mail.

3. Vi har fået ny hjemmeside. Vi arrangerer en workshop i løbet af efteråret, hvor mindst een fra
    hvert udvalg deltager mht. at kune skrive og lægge billeder på hjemmesiden for det enkelte
    udvalg. Lene aftaler en dato med Per Abrahamsen i oktober måned.
    Vi aftaler at oprette bredbåndsforbindelse i jagthuset (Kresten)

4. Nyt fra kasseren. Søren henstiller til at et arrangement økonomisk repræsenterer een
    enhed. Bilagene afleveres sammen med regnskabet og evt. overskud efter hvert arrangement.
    Søren skal have bonnerne fra alle indkøb i brugsen
    
5. Generalforsamling 4/10-2013
•    Per har undersøgt om vi fortsat har et flugtskydningsudvalg. Brian fra flugtskydningsudvalget oplyser, at der fortsat er et udvalg bestående af Per og Brian. Vi afventer og ser til generalforsamlingen.
•    Skal bestyrelsen være repræsenteret i alle udvalg? Enighed om at bestyrelsen skal være repræsenteret i alle udvalg. På konstituerende møde besluttes, hvem der skal side i hvilket udvalg.
•    Lene melder afbud til generalforsamlingen. Husk at vælge referent på generalforsamlingen.
•    Vi mangler 1-2 hjælpeinstruktører til jagttegnsundervisning. Hvis alt "flasker sig" orettes undervisning i januar 2014.
•    Deltagerne på generalforsamlingen tjekkes for korrekt medlemsskab
•    Der skal bestilles smørebrød hos Pia v/Per

6. Program for 2014
•    Vi laver program til 2014 i oktober måned i forbindelse med konstituerende møde - dato aftales efter generalforsamlingen, hvor alle udvalgene inviteres.

7. Eventuelt.
•    Vi udarbejder "husorden" vedr. leje af huset.     
•    Per rekvirerer liste over de medlemmer der skal have jubilæumsnål, og kontakter mulige
           modtagere af jubilæumsnål

8. Næste møde: gennemgang af regnskab v/ revisorer og godkendelse af regnskab tirsdag den
    24/9-2013 kl. 19.00
    Per sender beretningen ud inden mødet mhp. besvarelse af evt. spørgsmål.

Mødet sluttede kl. 21.50

 

Bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening torsdag den 6. juni 2013

Tilstede: Per, Kresten, Søren, Allan, Ole, Lene
Fraværende: Afbud fra Rasmus
Dagsorden:
1) Grillfest
2) Evaluering af Jægernes Familiedag
3) Regionsmøde
4) Eventuelt
•    flugtskytter
•    hjemmeside
•    hjertestarter

Ad 1) Tilmelding til grillfesten til Per eller Kresten.
Husk hjemmesiden
Der vil blive serveret Grillet kød samt salat og kartofler. Pia laver dessert / kage til kaffen.
Aktiviteter:
Elgbane (Flemming)
Jagtsti (Henning)
Skydning med luftbøsse
Skydning med bue (Torben)
Søm-slagning

Søren undersøger muligt tilbud på levering af mad til 50 personer og giver besked til Per. (Søren deltager ikke den 6/7)

Alle der kan/vil være med til at hjælpe ved grilfesten mødes lørdag den 6/7 kl. 8.00, hvor vi stiller op og gør klar.

Knivmagerne kommer igen i år. Vi køber 2 knive, hvor een bruges til første præmie på Elgbanen, og een anvendes ved lodtrækningen på spisebiletterne.  

Alle konkurrencer præmieres med een præmie til voksne og een præmie til børn.

Alle der deltager i grillfesten mødes den 27/6-2013 kl. 19.00 for at planlægge det sidste.
(Bestyrelsen (afbud fra Søren og Allan) samt Henning, Flemming og Bo)

Ad 2) Enighed om at alle havde en god dag med fint vejr.
Ærgerligt at nogle standholdere blev væk uden at melde afbud.
•    Hvordan gør vi næste år for at forbygge en gentagelse - evt. tage depositum.
Hundeskuet levede ikke op til forventningerne.
•    annonceringen skal være meget bedre næste gang
Næste Jægernes Familiedag bliver 31.maj 2014
Der sendes besked ud til standholderne fra 2013 om dato for 2014 samt om depositum på 1.000 kr.

Ad 3) Per deltager i Repræsentantskabsmødet.

Ad 4) Hjemmesiden: Den nye version af hjemmesiden er under udarbejdelse - vi skal nu blot lære at bruge den. Det er konstateret at der nu ses "gamle" informationer på hjemmesiden. Lene følger op.

Hjertestarter: Vi søger trykfonden om hjertestarter og "første hjælps kursus" til alle instruktører.

Flugtskytterne: Der er sendt en klage til turneringsudvalget. Der er endnu ikke modaget nogen tilbagemelding. Der vil blive udarbejdet et opslag til hjemmesiden, om at skydning kan ske på Niløse skydebane samt at der kan opstartes nye hold.

Jagttegn: Jagttegnsinstruktørerne skal fremover til eksamen hvert 2. år.
Jagttegnskurset i Stenlille jagtforening starter i januar 2014.
Vi søger nye "medundervisere"

Næste ordinære bestyrelsesmøde: 21. august 2013 kl. 19.00

Ref. Lene Henriksen
23/06-2013

 

Bestyrelsesmøde den 18-12-2012
Fraværende:
Dagsorden:

1.    Velkomst og godkendelse af dagsorden

2.    Opfølgning fra sidste referat

3.    Siden sidst v/formanden

4.    Nyt fra kassereren

5.    Program 2013

•    Kresten sørger for kopi af programmet
•    Lene sørger for kopi af meddelelse om Thomas Lindy Nissen
•    Flyer om Jægernes familiedag skal færdiggøres inden vi pakker programmer

6.    Portvinssmagning 22/3-2013 kl. 18.00 v/Peder Sørensen

•    Pris 200,00 hvor husudvalget forventes at lave lidt mad

7.    Kalender 2013 v/Rasmus
•    Kendte aktiviteter lægges på kalenderen - forskellige farver til de forskellige udvalg
•    kalenderen sendes med programmet ud

8.    (Oplæg til hvordan ”mærkedage” kunne markeres v/Johnny Rohde) uvist om Johnny har fortrudt

9.    Eventuelt

•    Leje af huset – hvor begge huse benyttes koster 1.700 kr. incl. rengøring
•    Udlejning for en enkelt dag, hvor kun det lille hus og terrænet benyttes koster 1.000 kr. incl. rengøring
•    Sommerudflugt – skal vi genoptage den tidligere tradition om en årlig udflugt?
•    Jagttegnsundervisning – der sættes annonce i lokalavisen i uge 1-2 (Kresten)
10.     Næste møde: vi pakker programmer 27. december kl. 17.00 og spiser et stykke mad sammen bagefter

 

Bestyrelsesmøde den 12-11-2012
Fraværende: Søren, Allan
Dagsorden:

1.    Velkomst og godkendelse af dagsorden

2.    Opfølgning fra sidst

3.    Orientering om møde med husudvalget v/formanden

1.    Per har hodt møde med husudvalget Henrik, Henning, Lilli og Pia den 5/11
Husudvalget vil gerne være ”vært” ved bestyrelsens arrangementer. De enkelte udvalg kan desuden tage kontakt til husudvalget, hvis der er behov for hjælp ved et konkret arrangement.
Henning vil gerne stå for at slå græs.
Der vil blive planlagt arbejdsdag indimellem hvor alle hjælper med at klare forefaldent arbejde.
Husudvalget står desuden for indkøb af diverse nødvendige varer.

4.    Nyt fra kassereren – Søren var ikke tilstede

5.    Nøgler – hvem skal have nøgle til foreningens lokaler?
1.    Udvalgsformænd og de instruktører der har behov for det.        

6.    Program for 2013. Vi mangler program fra flugtskydningsudvalget. Lene rykker Per.

7.    Eventuelt:

1.    Julefrokost:
Praktiske opgaver fordeles

2.    Per og Lene har holdt møde med webmaster, som orienterede om, at der på sigt vil være brug for at opdatere hjemmesiden, dvs. investere i en ny version. Dette vil koste et sted mellem 5.000-8.000 kr. Bestyrelsen er enig om at vi gerne vil haeve opdateret hjemmesiden til den nye version.
Vi talte om et ”nyhedsbrev” på hjemmesiden, som medlemmerne vil kunne abonnere på. Dette vil der blive mulighed for i den nye version af hjemmesiden

Forretningsorden: rettes til efter den nye bestyrelses behov.

Jægernes familiedag: Der orienteres om ”siden sidst”

8.    Næste møde: 11. december 2012 kl. 19.00 hvor programmet skal gøres færdigt. Vi pakker programmer den 18/12. Mødes denne dag i jagthuset kl. 17.

Mødet sluttede kl. 21.15

 

Bestyrelsesmøde den 23.10.2012

Mødet blev holdt i jagthuset.
Tilstede var Søren Godtfredsen, Per Pedersen, Rasmus Mørkenborg, Allan Pedersen, Kresten Henriksen og Lene Henriksen
Fraværende: Ole Holck
Ref.: Lene Henriksen

Bestyrelsen konstituerede sig:
Formand: Per Pedersen
Næstformand: Kresten Henriksen
Kasserer: Søren Godtfredsen
Sekretær: Lene Henriksen
Bestyrelsesmedl:     
Allan Pedersen
Rasmus Mørkenborg
Ole Holck
Suppl.:         
Doris Hejlesen
Henning Nøhr
Carsten Lidsmoes
 
Formanden gjorde rede for sine tanker omkring formandsposten: Jeg vil gerne opdatere jagtforeningen. Vil gerne gøre det nemmere for medlemmerne at få kontakt til foreningen. Vil være synlig i de forskellige udvalg.
Har et godt samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Vil fortsætte med at forsøge at uddybe det.
Per tager kontakt til den tidligere formand Hjarnø Simonsen mhp. overdragelse af kalender, nøgler, våbentilladelse osv.

Julefrokost: Jagtforeningen afholder julefrokost fredag den 23/11 kl. 19.00. Prisen vil igen i år være 200,00 kr. incl. drikkevarer.
Per indhenter priser fra Henrik Slagter og ”det lille køkken” fra Sorø, og reserverer til 50 personer hos ”den bedste”
Tilmelding til julefrokosten kan ske hos Per Pedersen eller Lene Henriksen samt hos Hjarnø Simonsen som oplyst i Jæger

Husudvalget: Det forventes at husudvalget står for de planlagte arrangementer i jagthuset – for indkøb, borddækning, oprydning osv. i samarbejde med bestyrelsen

Jagttegnsundervisning: Vi undersøger fortsat mulighederne for at hverve en ny underviser, men tvivler på at vi kan nå det i år.

Lene Henriksen er kontaktperson til webmaster.

Pris på udlejning af huset: 1.700 kr. for en hel weekend / 1.000 kr. for dagtimerne eller for en aften. Begge priser er incl. rengøring.

Næste møde:
•    Bestyrelsesmøde med alle udvalg:
o    Der er planlagt møde med bestyrelse og udvalg den 24/10 kl. 19.00. Vi forsøger at få aktivitetskalender for det næste år samt navn og adr. på udvalgsmedlemmerne ved dette møde.
o   Afbud fra Allan og Rasmus

•    Almindeligt bestyrelsesmøde mandag den 12. november kl. 19.00

(Mødet sluttede kl. 20.45)

 

 

Referat af generalforsamling fredag den 5. oktober 2012
Tilstede 54 stemmeberettigede medlemmer
1.   Velkomst v/ formanden
•    Valg af dirigent – Kresten Henriksen
•    Generalforsamlingen er rettidigt indvarslet
•    Valg af stemmetællere – Henning Nøhr, Niels Madsen, Johnny Nielsen

2.    Formandens beretning
•    497 medlemmer. En medvirkende årsag til det faldende medlemstal kan være, at folk der ikke betaler til tiden bliver slettet.
Julefrokost med ca. 45 deltagere. Whiskyaften i marts måned. Ikke mange deltagere. Grillfest i juli måned. Heller ikke så mange deltagere som vanlig denne dag.
Kredsmøde hvor 7 personer fra Stenlille jagtforening deltog. Her præsenterede Claus Lind Christensen sig. På repræsentantskabsmødet blev Claus Lind Christensen valgt som ny formand.
Der er 95.801 medlemmer i Danmarks Jægerforbund
Bestyrelsesmøde i JKF – Kredsformanden havde trukket sig. Der blev valgt ny formand.
25/5-2013 afholder Stenlille jagtforening Jægernes Familiedag.
Bestyrelsen har gjort sig overvejelser omkring opsætning af solceller på Jagthuset.
Brev blev sendt ud til medlemmerne, da vi mangler medlemmer i bestyrelsen.
Arne Nielsen ønsker ikke længere at undervise i jagttegn, derfor vil der ikke blive oprettet kursus i jagttegn i år. Hvis nogen har interesse i at undervise, vil pågældende få det nødvendige kursus på Kalø. Evt. interesserede bedes kontakte formanden for bestyrelsen.
Der blev overrakt jubilæumsnål til Torben Johansen for 40 års medlemsskab, og til Karsten Birkholm for 50 års medlemskab.
Tak til alle for godt samarbejde.

3.    Beretning fra de enkelte udvalg
•    Flugtskydning v/ Per Binzius
•    Per gav en kort orientering om aktiviteterne i det forløbne år.
•    Hundeudvalg – Per Pedersen
•    Per berettede om årets aktiviteter – Lydighedstræningen startede i januar med 39 startende hunde. Der kom flere til i løbet af sæsonen. Sæsonen sluttede med en lille ”prøve” hvor de deltagende hundeførere blev belønnet med fine præmier. Også dejligt at kunne belønne de deltagende børn, som trofast havde deltaget i træningen. Ca. 70 mennesker spiste gule ærter ved afslutningen.
Arne og Lasse har stået for træningen af de stående hunde, som ønskede at deltage ved Vestsjællands Markprøve. Træningen er ikke en egentlig del af hundeudvalgets tilbud, men noget der trænes sideløbende for stående hunde. Hundeudvalget har et stort ønske om, at Arne og Lasse vil stå for træningen af de stående hunde igen næste år.
Apporteringstræningen startede 29/3 med 40 deltagende hunde fordelt på 5 hunde til lydighedstræning, 16 hunde til alm. apportering og 17 hunde til udvidet apportering. Flere hunde kom til indenfor de første gange, så der var alt i alt et godt fremmøde til denne træningsperiode.
Alle træningsaftener sluttede med fælles hygge og socialt samvær.
10/6 var der åben apporteringstræning for 30 hunde.
På holddysten den 23/6 var der tilmeldt 72 hunde fordelt på 12 hold. En dejlig dag, som sluttede med grillmad og hygge.
Stenlille var vært ved kreds 6`s apporteringsprøve den 4/8. En dejlig dag – som sluttede med en aftale om, at Stenlille er vært ved et tilsvarende arrangement næste år.
Stenlille var ligeledes vært ved DJU`s vand- og slæbprøve i 2012
Hvalpe- og unghundetræningen startede 9/8 med 20 hunde som trænede sammen 5 gange.
Tak for et godt og aktivt år.
•    Riffeludvalg – Flemming  Nielsen
•    Flemming takkede udvalget for godt samarbejde. Ved trofæaftenen i marts bragte Steen Andersen tilhørerne med på spændende jagt i det afrikanske kontinent. Aftenen tiltrak 3 trofæer som alle blev præmieret.
Der har været afholdt 7 skydeaftener sammen med Ringsted og Skovbo jagtforeninger på Vigersted skydebane. Der har været rig lejlighed for indskydning, træning til riffelprøve og mærkeskydning.
16/5  bukkemorgen – ikke mange bukke på paraden, men et stort, solidt morgenbord. Jan Thinggaard blev vinder med den største buk. Hornblæserne gjorde formiddagen til en smuk oplevelse.
Tur til Hanebjerg med et forstærket hold fra Ringsted og Skovbo jagtforening
Schweiss øvelser ved Verner og Thorsten – nogle spændende og udbytterige timer.
Ved Foreningsholdskydningen blev Stenlille nr. 2 efter Ringsted
2 medlemmer var til DM i jagtfeltskydning på Ulfborg. Opnåede en 9. og 11. plads.
•    Jagthorn – Lene Henriksen
•    Lene gav en kort orientering om aktiviteterne i det forløbne år.
•    Jagttegnsudvalg -  Hjarnø Simonsen
•    Hjarnø orienterede om, at 17 kursister er bestået. Oplyste desuden, at Arne Nielsen ikke ønsker at undervise i jagttegn mere, og at foreningen p.t. ikke har en underviser til den kommende sæson. Der vil derfor ikke blive oprettet jagttegnskursus i år.
•    Husudvalg – Hjarnø Simonsen.
•    Hjarnø fortalte, at der har været ca. 30 udlejninger i 2012. ”Buerne” har huset 5 dag om året til prøver. Ingen større investeringer i 2012.
Formandens og udvalgenes beretning godkendes.

4.    Regnskab v/ kassereren
•    Sidste år blev kassereren opfordret til at sætte tallene på regnskabet fra 2012. Dette er ikke sket. Tages til efterretning.
•    Regnskabet godkendes.

5.    Indkomne forslag
•    Ingen forslag

6.    Valg til bestyrelsen
•    Søren Godtfredsen    Ej på valg
•    Lene Henriksen        Ej på valg
•    Per Pedersen                Valgt for 2 år
•    Allan Pedersen                Valgt for 2 år
•    Ole Holck                Valgt for 2 år
•    Rasmus Mørkenborg Thalund        Valgt for 1 år
•    Kresten Henriksen            Valgt for 1 år

Suppleanter:
•    Doris Hejlesen            Nyvalgt
•    Henning Nøhr            Nyvalgt
•    Carsten Lidsmoes            Nyvalgt

7.    Valg til flugtskydningsudvalg:
•    Per Bindzus                Valgt
•    Benjamin Christensen            Valgt
•    Brian Jensen        Ej på valg

8.    Hundeudvalg:
•    Per Pedersen        Ej på valg
•    Søren Godtfredsen    Ej på valg    
•    Lilli Pedersen        Ej på valg
•    Carsten Lidsmoes            Nyvalgt
•    Kresten Henriksen            Nyvalgt
•    Johnny Pedersen            Nyvalgt
•    Susanne Brandt Larsen            Nyvalgt

9.    Valg til riffeludvalg:
•    Knud Nielsen        Ej på valg        
•    Per T. Nielsen        Ej på valg        
•    Mark Nielsen                Valgt
•    Flemming M. Petersen            Valgt
•    Jim Hansen                 Nyvalgt

10.     Valg til Jagthornsudvalg:
•    Lene Henriksen     Ej på valg        
•    Johnny Nielsen                Valgt

11.    Valg til Jagttegnsudvalg:
Jagttegnsudvalget er p.t. nedlagt pga. manglende underviser.

12.    Valg til husudvalg:
•    Henning Nøhr                Valgt for 2 år
•    Pia Hansen                Valgt for 2 år
•    Henrik Back                Valgt for 1 år
•    Lilli Pedersen                Valgt for 1 år

13.    Valg ad revisorer:
•    Ingrid Christiansen    Ej på valg    
•    Else Jeppesen                Valgt
•    Suppleant:     
•    Lis Tanderup            Valgt            
14.    Fastsættelse af kontingent - ændret

15.    Eventuelt:
Der spørges ind til årsagen til at Lasse Petersen og Arne Nielsen er trådt ud af bestyrelsen. Hjarnø orienterede kort.
To medlemmer gav udtryk for at det er uheldigt at bestyrelsesmedlemmer / udvalgsmedlemmer ikke kan få rabat i forbindelse med at leje huset. Søren oplyste, at det tidligere har været kutyme, at personer der gjorde et stort stykke arbejde eks. fik en jagt. Beslutningen blev truffet på bestyrelsesmøde.
Ingen har tidligere lejet huset gratis, og hvis dette skal ske, skal beslutningen træffes af bestyrelsen. Ingen kan beslutte dette på egne vegne.
Søren forespørger om man på generalforsamlingen kan give bestyrelsen mandat til at honorere en eller flere personer for en særlig indsats.  
Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning, da det ikke har været fremsat som punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.15

 

Bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening onsdag den 22. august 2012 kl. 19.00

Mødet afholdes i Foreningens lokaler i Døjringe
Tilstede: Hjarnø, Søren, Per, Jon, Allan og Lene
Fraværende: Betina, Lasse, Arne
Ref.: Lene

1.    Velkomst og godkendelse af dagsorden
Hjarnø bød velkommen. Ærgerligt at vi ikke er fuldtallig.

2.    Opfølgning fra sidst: Hjarnø har spurgt Nyrup plast om de vil være repræsenteret på Jægernes Familiedag. Det kunne de ikke, men de ville gerne sponsere en præmie. Ville ligeledes gerne stille op med ekspertviden i forhold til evt. opsætning af solceller.

3.    Siden sidst v/formanden:
Vedtægterne er nu kommet tilbage i underskrevet stand. Vil blive scannet ind og lagt på hjemmesiden.
Niløse holder indvielse af deres nye ”domicil” på lørdag den 25/8. Allan og Lene kører derud.

Arne har meddelt, at han ikke vil undervise jagttegnselever mere.

Hvilke opgaver mangler vi folk til:
•    3 hundeinstruktører
•    Hvem varetager indkøb af forskellig art?  Hjarnø spørger Pia om at købe toiletpapir/køkkenruller/rengøringsartikler
•    Drikkevarer/ /engangsservice/affaldsposer/kaffe/kaffefilter/servietter købes efter behov og efter aftale.
•    Slå græs: Per slår det resten af året.
•    Underviser til jagttegn? Hjarnø spørger Flemming. Hvis Flemming siger nej, vil der ikke blive oprettet hold i år. Hjarnø undersøger om der er reserveret lokaler på skolen – og sørger for om nødvendigt at annullere dem.

4.    Nyt fra kassereren

5.    Oplæg til hvordan ”mærkedage” kunne markeres v/Johnny Rohde. Johnny har meldt afbud, og punktet udsættes derfor til næste gang.

6.    Så nærmer vi os atter en generalforsamling….
Forslag om, at sende brev ud til samtlige medlemmer omkring bestyrelsens situation.
Vi mangler bestyrelsesmedlemmer, og opfordrer derfor alle interesserede til at møde op til generalforsamlingen, og stille op til valg.

7.    Eventuelt

8.    Næste møde tirsdag den 4. september 2012 kl. 19.00
Dagsorden:
•    Søren medbringer oplæg til skriv til medlemmerne omkring generalforsamlingen – dette rettes til.
•    Søren køber frimærker og kuverter
•    Der sættes labels og frimærker på kuverter.
•    Søren skriver evt. rettelser i brevet, lægger i kuverterne og sender dem.
•    Hjarnø fremskafferadresse labels over alle medlemmerne.
•    Hjarnø spørger Flemming om undervisning af jagttegnselever
•    Hjarnø spørger Pia om at medvirke ved indkøb af ovennævnte artikler.
•    Hvem skal have jubilæums nål
•    Lene indhenter besked fra udvalgsformændene omkring ændringer i udvalgene i forbindelse med generalforsamlingen.


Mødet slut kl. 21.15

 

Bestyrelsesmøde den 26.06.2012

Mødet blev holdt i jagthuset.
Tilstede var Hjarnø Simonsen, Søren Gotfredsen, Jon Hansen, Lasse Petersen, Arne Nielsen, Allan Pedersen og Lene Henriksen
Fraværende: Bettina Andersen, Per Pedersen,
Ref.: Lene Henriksen

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Opfølgning fra sidste referat.
3. Siden sidst v/formanden.
4. Nyt fra kassereren.
5. Grillfest.
6. Betaling for leje af hus.
7. Mærkedage.
8. Eventuelt.
9. Næste møde.

Ad 1) Dagsordenen godkendes

Ad 2) ingen bemærkninger

Ad 3) Claus Lind Christensen er valgt som ny formand for Danmarks Jægerforbund.

Lørdag den 30/6 vil Stenlille skole gerne leje jagthuset til afholdelse af sidste skoledag for de små klasser.
Enighed om at sige ja.

Hjarnø spørger Nyrup Plast om de vil være repræsenteret på Familiedagen.

Regulering af mink i Sorø kommune.
Kurt Olsen tlf. 20238206 / 57648206 skal bruge et par minkreguleringsjægere til regulering ved Tystrup sø samt Susåen.
Det kræves at man har jagttegn og er medlem af en jagtforening i Sorø kommune.
Ring til ham, hvis det er noget for dig.

Ad 4 ) Søren orienterer om, at der skal indhentes straffeattest på de instruktører, der underviser unge mennesker under 15 år.

Forsikringer: vi betaler ca.. 15.000 kr. om året i forsikring. Vi aftaler at få gennemgået forsikringerne på et tidspunkt.

Vores strømforbrug koster ca. 30.000 om året.
Debat om at investere i solcelleanlæg.
Hvad har vi brug for?
Hvad skal vi lave?
Skal vi evt. have bryggetilladelse, hvis vi sætter skurvogne op?
Per forespørges om en foreløbig tegning.
Vi tager på ”udflugt” for at se de skurvogne, som Lasse har ”på hånden”.
Arb. gruppe Allan, Per, Lasse og Arne kommer med oplæg til hvad og hvordan vi gør?
Vi har brug for viden fra en ekspert i ”solceller”.

Ad 5) Grillfest:
Fiskestang til at fiske slikposer.
Vi mødes til morgenkaffe kl. 8

Ad 6) Leje af huset koster 1.700 kr. incl. rengøring.

Hvis der skal honoreres for en opgave/indsats, skal det besluttes på et bestyrelsesmøde.

Ad 7) pkt. udsat til næste møde.

Ad 8) Jon vil gerne forsøge at få OK til at lave ”tankkort”, hvor et bestemt antal ører går til jagtforeningen. Bestyrelsen bakker op, og Jon forespørger igen.
Familiedagens åbningstid: Vi prøver at hente erfaring andre steder fra.
Kasserer for bestyrelsen behøver ikke være medlem af bestyrelsen, skal blot være medlem af jagtforeningen.

Ad 9) Næste møde onsdag den 22. august kl. 19.00

Mødet slut kl. 21.40

 

Bestyrelsesmøde den 23.04.2012

Mødet blev holdt i jagthuset.
Tilstede var Hjarnø Simonsen, Søren Gotfredsen, Lasse Petersen, Arne Nielsen, Bettina Andersen, Allan Pedersen og Lene Henriksen
Fraværende: Per Pedersen, Jon Hansen,
Ref.: Lene Henriksen


1.    Dagsordenen godkendes

2.    Vi holder fast i vores nuværende Webmaster. Alle udvalgsformand har mulighed for at få en kode af Webmasteren, så de selv kan lægge ”historier” ind om udvalgets aktivitet. Billeder kan sendes direkte til Webmasteren eller til Lene, som videresender dem til Webmasteren. Ingen kan finde det gamle kamera. Lasse forsøger at få sponseret et kamera fra en forretningsdrivende ellers indkøbes et nyt kamera.

3.    Siden sidst: Vi skal være opmærksom på, at planlægge hvem der står for diverse arrangementer der afholdes i huset(lave kaffe/rydde af osv.). Aftales fra møde til møde.
Whiskyaften forløb godt – 20 deltagere som havde en god aften. Bedre annoncering næste år, evt. separat indbydelse med i programmet.
Kredsmøde i marts måned. 7 personer deltog  fra Stenlille Jagtforening. Ærgerligt at nogen siger ja til at tage med, og så melder afbud i sidste øjeblik.
Hvis huset skal bruges af et udvalg, skal Hjarnø kontaktes mhp. om det er ledigt.
Bjørnekløer: Lasse taler med Claus Kruhüffer om evt. hjælp til bekæmpelse. C.K. sprøjter, når tiden er til det.

4.    Vi har 108.000 kr. i kassen. Vi har endnu ikke fået den endelige regning for anlæggelsen af den nye kloak – ca. 30.000
Der er kommet kontingent i foråret som vanlig.
Allan har talt med Punkt 1 om evt. billige frysere. Hvis de har frysere med transportskader eller lign. Kan vi købe dem til en fordelagtig pris.
Løs snak om nye ideer: Vi taler om evt. anlæg af fliser foran bygningerne – og evt. etablering af overdækning mellem husene samtidig.
Tag henover containerne og ”indpakning” i træ / eller skifte containerne ud med træ-pavilloner / eller bygge et nyt ”skur”. Lasse kan skaffe godt ”affaldstræ” / limtræsbjælker. Lasse undersøger pris på Pavillon(4x12 m.)
El-pærerne skiftes ud til energipærer.

5.    Ansvarlig for ”mærkedage”: Er vi interesseret? Ja. Hjarnø bestiller liste med fødselsdato fra Danmarks Jægerforbund. Johnny Rohde vil gerne være ansvarlig på området.

6.    Grillfest: lørdag den 7. juli. Arne og Søren starter grisen op om formiddagen. Per sørger for at stege den færdig. Lasse kan skaffe en god stor velegnet grill.
Henning Nøhr – jagt sti.
7.    Næste møde 4. juni kl. 19 med alle udvalgene
a.    Opfølgning på arbejdet vedr. Jægernes familiedag
b.    Grillfest – vi mangler hjælpere.

 

Bestyrelsesmøde den 23.01.2012

Mødet blev holdt i jagthuset.
Tilstede var Hjarnø Simonsen, Søren Gotfredsen, Per Pedersen, Lasse Petersen, Arne Nielsen, Jon Hansen, Allan Pedersen og Lene Henriksen
Fraværende: Betina Andersen
Ref.: Lene Henriksen

1.    Dagsordenen godkendes.

2.    Kredsmøde. Den 11. marts kl. 10 på Møn. Hjarnø, Jon, Flemming? Henning? Niels? Allan? Johnny? Lis? Per? og Lene,

Repræsentantskabsmøde den 16. juni måned. Hjarnø deltager fra Stenlille jagtforening. (Jon er suppl.) Arne vil gerne deltage

3.    Whisky smagning 9. marts. Der er plads til 65 personer. Pris 200,00 kr. incl. 3 stk. mad. Hjarnø aftaler med Pia. Søren og Lene skænker. Lasse og Jon hjælper generelt.

4.    Forretningsorden:

•    Formanden leder bestyrelsesmøderne. Ved dennes fravær overgår mødeledelsen til næstformanden.
•    Dagsordenen til bestyrelsesmødet sendes til alle medlemmer og suppleanter senest 1 uge før mødet
•    Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.
•    Formanden/næstformanden er ordstyrer.
•    Evt. afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.
•    Sekretæren skriver referat fra alle møder, der underskrives af bestyrelsen. Referatet lægges på hjemmesiden. Originalen arkiveres.:
•    Bestyrelsens suppleanter har adgang til at overvære bestyrelsesmøderne
•    Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har tavshedspligt

Standard dagsorden:

1.    Velkomst og godkendelse af dagsorden
2.    Opfølgning fra sidste referat
3.    Siden sidst v/formanden
4.    Nyt fra kasseren
5.    ??
6.    ??
7.    Eventuelt
8.    Næste møde

5.    Jægernes familiedag den 25. august 2012 annulleres:
Enighed om at aflyse arrangementet i år, da der allerede nu er 2 bestyrelsesmedlemmer der melder fra.
Vi taler om at skabe en tradition for Jægernes Familiedag. Fremover holdes arrangementet sidste lørdag i maj (første gang 25. maj 2013).
Vi arbejder videre med planlægningen af Familiedagen på næste møde med alle udvalgene mandag den 20. februar kl. 19.00
•    Ideer: Gratis standplads / Ikke hoppeborg i år.

6.    Siden sidst v/formanden:
Den 18. februar holder Danmarks Jægerforbund forkursus for kommende hundeinstruktører.
Hjælpere: Hjarnø og Søren

Kragejagten er aflyst.

Seniormedlem ændres: ”kontakt til formanden senest 1. december”

7.    Eventuelt: Der er ikke længere bestik til 100 personer i jagthuset.
Arne køber ind til supplering.
Den store kalender skal fremover hænges op i jagthuset mellem jul og nytår (Husudvalgets ansvar)

Webmaster: Skal vi lave aftale med en hjælper? Overvejes til næste møde.


8.    Næste møde med alle udvalgsmedlemmer 20. februar-2012 kl. 19.00
Næste bestyrelsesmøde 23. april kl. 19.00


Mødet sluttede kl. 21.50

 

Bestyrelsesmøde den 28.11.2011

Mødet blev holdt i jagthuset.
Tilstede var Hjarnø Simonsen, Søren Gotfredsen, Per Pedersen, Lasse Petersen, Arne Nielsen, Jon Hansen, Allan Pedersen og Lene Henriksen
Fraværende: Betina Andersen
Ref.: Lene Henriksen

1.    Formanden bød velkommen.
2.    referater fra 10/10 og 14/11 blev godkendt.
3.    Dagsordenen blev godkendt. Formanden henstillede til at dagsordenen blev fulgt.
4.    Program for 2012. Aktiviteter fra udvalgene er lagt ind.
Whisky smagning 10.februar eller 9.marts / Jægernes familiedag: lørdag den 25.august. Udvalget er fælles om arrangementet. Der aftales møde snarest, hvor planlægningen starter. / Jagtrejser ved Erik Pedersen Ringsted Planteforum den ? pris 50,00 incl. kaffe m. brød / grillfest 7. juli / generalforsamling 5.oktober / julefrokost 23/11

Fremover starter planlægningen af programmet for efterfølgende år allerede på første bestyrelsesmøde i oktober

Vi pakker programmer 20. december kl. 17 (eller snarest derefter). Vi spiser bagefter. Hjarnø bestiller adresse labels. Søren sørger for frimærker og kuverter. Kuverter og frimærker forsøges sponsoreret (Allan, Lasse og Jon).

5.    Forretningsorden: Jons oplæg sendes ud til debat, når vi mødes den 20/12.
6.    Standard dagsorden:
•    Velkomst
•    Godkendelse af referat fra sidste møde
•    Godkendelse af dagsorden
•    ??
•    ??
•    Eventuelt
•    Næste møde

7.    Riffeludvalget har fremsat ønske om at invitere en ”knivmand” til Trofæaftenen. Udvalget afslår, idet Steen Andersen får betaling for hele aftenen.
8.    Evt. Forslag: Ved udlejning af huset overfører lejeren betaling til foreningens konto senest 8 dage før. Ved fremvisning af kvittering udleveres nøgle / kode til nøgleboks.
9.    Næste møde: 20. december kl. 17 pakkes programmer.
Næste bestyrelsesmøde 23. januar kl. 19.30

Husk: der arbejdes videre med afløser til underviser af ny jagttegns underviser

Mødet sluttede kl. 21.50
 
 
 

Bestyrelsesmøde den 10.10.2011

Mødet blev holdt i jagthuset.
Tilstede var Hjarnø Simonsen, Søren Gotfredsen, Per Pedersen, Lasse Petersen, Arne Nielsen, Jon Hansen, og Lene Henriksen
Fraværende: Betina Andersen
Ref.: Lene Henriksen

Bestyrelsen konstituerede sig:
Formand: Hjarnø Simonsen
Næstformand: Arne Nielsen
Kasserer: Søren Gotfredsen
Sekretær: Lene Henriksen
Bestyrelsesmedlemmer: Lasse Petersen, Per Pedersen, Betina Andersen
1.    suppl.: Jon Hansen
2.    suppl.: Allan Pedersen

Jagttegnsundervisning: Det aftales, at der arbejdes på at finde en efterfølger for Arne til at varetage jagttegnsundervisningen. Det forventes at kunne tage et år eller to.
Søren undersøger muligheden for at søge tilskud til dækning af kørselsudgifter til evt. jagttegnsunderviser.

Referater: Der indkøbes en bærbar printer, mhp. at skrive, printe og godkende referatet straks efter mødet.
Lene Henriksen er kontaktperson til webmaster.

Jagtforeningen afholder julefrokost fredag den 25/11 kl. 19.00. Prisen vil igen i år være 200,00 kr. incl. drikkevarer.
Vi vil også i år forsøge at få maden fra Henrik Slagter. Hjarnø bestiller snarest muligt.

Pris på udlejning af huset: 1.700 kr. for en hel weekend / 1.000 kr. for dagtimerne eller for en aften. Begge priser er incl. rengøring.

Næste møde:
•    Bestyrelsesmøde med alle udvalg mandag den 14. november kl. 19.30
o    Udvalgene afleverer liste over udvalgsmedlemmer med navn, adr. og tlf. nr. og gerne mail adr.
o    Planlægning af næste års aktiviteter
•    Almindeligt bestyrelsesmøde mandag den 28. november kl. 19.30
o    Forretningsorden. Forslag mailes rundt.
o    Forslag til standard dagsorden

Mødet sluttede kl. 21.30

 

 

Generalforsamling fredag den 7. oktober 2011
1. Velkomst ved formanden
1. Valg af dirigent Kresten Henriksen
2. Valg af stemmetællere Bettina, Jon, Lasse

2. Formandens beretning v/ Hjarnø Simonsen: Der er p.t. 538 medlemmer.
Der har været indbrud i foreningens bygninger 2 gange i løbet af året. Det har betydet ødelagte vinduer, men intet har været stjålet. Efter indbrudene blev alle låse med nøgler skiftet. Det bevirker på sigt en besparelse på forsikringen.
Der er lagt nyt tag på begge huse. Stor tak til alle hjælperne.
Der er ligeledes etableret ny septiktank og pumpebrønd til nedsivningsanlæg.
Alt er betalt.
I maj måned blev der for første gang afholdt ”Jægernes familiedag”. En dejlig dag, som tåler gentagelse. Vi fik bl.a. hvervet nye medlemmer.
Grillfesten i sommer var som sædvanlig en succes – med ca.100 deltagere.
Fredag den 30/9 var der spisning i jagthuset for de, der hjalp med taget.
Der har været JKF-møde med ca. 15 deltagere – alle opfordres til at deltage i JKF-møderne, da der her er mulighed for at få svar på evt. spørgsmål.
Vildtrådgiveren i Sorø kan kontaktes for råd og vejledning uden beregning.
Repr. fra foreningen deltog i repræsentantskabsmøde i Kolding.
Tak til alle udvalg, og alle der har hjulpet i foreningen.

3. Beretning fra de enkelte udvalg:

1. Flugtskydning ved Per Bindzus: Et stille og roligt år med diverse skydninger.
 
2. Hundeudvalg ved Arne Nielsen: Et dejligt år med flere skønne weekender. 55 hunde startede lydighedstræning i januar. 50-60 hunde startede apporteringstræning i april. Til marktræning var der over 3 gange henholdsvis 8-8 og 17 hunde. Ved holddysten arrangeret på foreningens område deltog 72 hunde. Næstved vandt og Stenlille blev nr. 2. Hvalpe- og unghundetræning startede i august måned. Ud over den arrangerede træning, har der været afholdt flere forskellige prøver.   

3. Riffeludvalg ved Flemming Petersen: Trofæ aften med flere flotte trofæer og spændende foredrag ved Steen Andersen fra DK 4. Bukkemorgen, hvor Steen Andersen også kom forbi. Holdskydning på Hanebjerg, hvor 15 personer deltog.

4. Jagthorn ved Lene Henriksen: Vi har i sidste sæson været ca. 25 blæsere fordelt på 4 hold. Et dejligt år med flere begyndere, end vi har haft i flere år. Den nye sæson er allerede startet, og begynderholdet stiler i år mod at gå til duelighedsprøve ril næste forår.

5. Jagttegnsudvalg ved Arne Nielsen: Alle kursister fra sidste hold er bestået. Arne står for den teoretiske del, og de andre fra udvalget står fortrinsvis for den praktiske del. Den nye sæson starter i november måned.

6. Husudvalg ved Hjarnø Simonsen: Huset har været lejet ud ca. 30 gange. En af varmepumperne i det store hus er i stykker og vil blive udskiftet. Leje af huset koster 1.700 kr. incl. rengøring

4. Regnskab ved Søren Gotfredsen: Kassebeholdningen er faldet i forhold til sidste år, årsagen er  en del investeringer i og omkring huset. Regnskabet er udarbejdet på ”et overordnet plan”. Revisorerne opfordrer til, at regnskabet føres mere detaljeret.
Dirigenten foreslår, at der laves en kolonne til sidste års regnskab – for sammenligningens skyld. Ligeledes forslag om, at der laves en statusopgørelse over foreningens aktiver.
Regnskabet godkendes.

5. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår ændring i stk. 5 i vedtægterne. Jægerforbundet har for nylig valgt at justere forbundets standardvedtægter, hvilket har betydet en præcisering af stk. 5 vedrørende ophør af medlemskab. Jægerforbundet opfordrer til at foreningens vedtægter ændres tilsvarende.
Ændringen er vedtaget på generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelsen
1. Hjarnø Simonsen  Ej på valg
2. Søren Gotfredsen   Genvalgt for 2 år
3. Lene Henriksen    Genvalgt for 2 år
4. Arne Nielsen     Nyvalgt for 2 år
5. Lasse Petersen     Nyvalgt for 1 år
6. Per Pedersen     Nyvalgt for 1 år
7. Betina Andersen   Nyvalgt for 1 år
8. Suppleanter:
• Jon Hansen   Genvalgt  
• Allan Pedersen    Nyvalgt

7. Valg til flugtskydningsudvalg:
1. Per Bindzus  Ej på valg
2. Benjamin Christensen Ej på valg
3. Suppleant:
• Brian Jensen    Nyvalgt  

8. Valg til hundeudvalg – udvides med 4 personer:
1. Arne Nielsen    Genvalgt
2. Søren Godtfredsen   Genvalgt
3. Keld Due    Genvalgt  
4. Jon Hansen  Ej på valg
5. Per Pedersen    Nyvalgt
6. Lasse Petersen     Nyvalgt
7. Kim Rosquist    Nyvalgt
8. Lilli Pedersen    Nyvalgt
Hundeudvalget finder selv ud af, hvem der er på valg efter henholdsvis 1 og 2 år.

9. Valg til riffeludvalg:
1. Knud Hansen    Genvalgt
2. Per T. Nielsen    Genvalgt
3. Lillian Hansen  Ej på valg
4. Mark Nielsen  Ej på valg
5. Flemming M. Petersen Ej på valg

10.  Valg til Jagthornsudvalg:
1. Lene Henriksen    Genvalgt
2. Johnny Nielsen  Ej på valg

11. Valg til Jagttegnsudvalg:
1. Arne Nielsen    Genvalgt
2. Hjarnø Simonsen   Genvalgt
3. Knud Hansen  Ej på valg
4. Flemming M. Petersen Ej på valg
5. Suppleant:
• Niels Larsen   Nyvalgt

12. Valg til husudvalg:
1. Arne Nielsen:    Genvalgt
2. Lone Nielsen    Genvalgt
3. Henning Nøhr  Ej på valg
4. Knud Hansen  Ej på valg
5. Pia Hansen  Ej på valg

13. Valg ad revisorer:
1. Ingrid Christiansen   Genvalg
2. Else Jeppesen  Ej på valg
3. Suppleant:  
• Lis Tanderup   Nyvalgt   
14. Fastsættelse af kontingent: Ingen ændringer.

15. Eventuelt: Intet

Generalforsamlingen hæves kl. 21.30

Se mødet i PDF med underskrift  Til toppen af siden

 

 

Bestyrelses- og udvalgsmøde 29. august 2011

Tilstede: Kjeld, Arne, Flemming, Jon, Hjarnø, Søren, Lene


Fraværende: Betina
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Sekretær?
3. Orientering udvalg til udvalg
4. Generalforsamling
5. Afregning af tagfolk
6. Revidering af regnskab
7. Eventuelt.
Ad 1) Formanen bød velkommen
Ad 2) Lene fungerer som sekretær indtil generalforsamlingen
Ad 3) Jagttegn: kurset starter 22/11-2011. Pris 2.300 kr. alt incl. Slutter 1. maj. 2012.
Hund: Lydighed starter 8. januar 2012 – 10 gange frem til 11. marts. Der skal findes flere folk            til hundeudvalget.
Jagthorn: Starter 6. oktober
Ad 4) Tak til  ”tagfolk”:
Allan, René og Søren får hver et gavekort til billetnet. Fredag den 30. september kl. 19 arrangeres spisning for alle, der har hjulpet + bestyrelsen. Hjarnø sender invitationer. Arne sørger for maden – evt. hos Pia.
Ad 5) Generalforsamling 7. oktober 2011:
På valg Søren og Lene.
Kjeld oplyser på mødet, at han trækker sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig varsel.
Lene skriver dagsorden til generalforsamlingen.Navne osv. Skal være Lene i hænde senest mandag den 3. oktober.
Ad 6) Dato for revision 19. eller 20. september. Samtidig afholdes almindeligt bestyrelsesmøde. Der sendes ikke dagsorden ud.
Ad 7) Niløse jagtforening fejrer 75 års jubilæum den 17. september 2011. Reception kl. 12-15.
Hjarnø køber gave fra foreningen. Jagthornsblæserne forsøger at samle et hold blæsere.
Næste møde 19. eller 20. september 2011.  Til toppen af siden

 

Bestyrelsesmøde med udvalgsformænd 04/04-2011

Mødet blev holdt i jagthuset.


Tilstede var Hjarnø Simonsen, Søren Gotfredsen, Keld Due, Lene Henriksen, Jimmi Abrahamsen, Jon Hansen, Flemming M. Petersen.
Ref.: Jimmi Abrahamsen

Dagsorden:
Velkomst
Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst fra formanden og udvalgene
Nøgler
Familiedag
Brug af engangsservice
Brug af husene
Næste møde
Eventuelt

Der blev budt velkommen.
Referatet blev godkendt.
Dagsorden blev godkendt.
Flemming Bonsted har kontaktet foreningen med en forespørgelse om de må bruge område d.14. august i forbindelse med træning af tysk jagtterrier. Huset er lejet ud, men det er muligt at de godt kan få lov alligevel. Jan Thinggaard har inviteret til en aften i hans jagtstue, max 30 personer pr. aften. Der er bestilt trøjer i Hubertushuset med tryk på, de er på vej i løbet af næste uge. Prisen er 75 kr. pr. stk. Der er kommet kasketter hjem og prisen er 100 kr. pr. stk. 1 trøje + 1 kasket samlet tilbud 150 kr. Der var 5 mand til kredsmødet på Udby kro ved Vordingborg. Der blev valgt ny kredsformand, det blev Jørgen G. Mortensen, og som nyt hovedbestyrelsesmedlem blev Stig E. Hansen valgt ind. Der er blevet lagt nyt tag på klubhusene. Det er gået godt, der mangler pt kun tagrenderne. De bliver sat op på lørdag. Riffeludvalget er startet op med indskydning af riffel på Vigersted skydebane. Se evt. Jæger for indskydningsdatoer. Der starter divisionsskydning op i løbet af ugen i flugtskydning. Jagthornsblæserne har afsluttet sæsonen og holde vedligeholdstræning. Hundeudvalget har afsluttet lydighedstræning og er netop opstartet apporteringstræning. Første gang med 42 hunde og der forventes cirka 50 næste gang da der er flere der har tilmeldt sig. Der er styr på holddysten. Der er af formanden blevet indstillet et medlem af Stenlille Jagtforening til Jægerforbundets naturpris.
Nøgler deles ud til bestyrelsen og suppleanter, samt udvalgsformændene bliver tilbudt en nøgle. Der underskrives med navn, adresse og telefonnummer.
Der er styr på familiedagen. Der er udstiller der har sagt ja, der er 15 sikre og stadig nogen usikre. Der skal have bruges et kontonr, så udstillerne kan indbetale gebyret for standpladsen. Der er skaffet byggestrøm. Der skal laves en værgestand for foreningen. Jagtsti er under udarbejdelse. Fuglekasser laves klar så de lige er til at samle. Bromme Køreforening er inviteret, Fadøl bestilles hos fadølsforsyningen. Arne Nielsen står for maden. Der skal besluttes om hjælperne skal have en kasket fra foreningen. Det skal de. Alt i alt er der godt styr på det. En uge før afholdes et møde for alle hjælpere, således at de ved hvad der skal ske på selve dagen. En hoppeborg til børnene koster 4500 kr. Det er mange penge men kan evt. tjene ind på salg af øl. Der er tilslutning for at der arbejdes videre med at leje en hoppeborg.
Der skal bruges mindre engangsservice, opvaskemaskinen skal benyttes fremover.
Der skal orienteres om hvornår man bruger huset, så man ved om det er ledigt. Afregning ved brug af husene går gennem formanden. Prisen for leje af det lille hus er 500 kr. ved brug til møder osv.
Næste bestyrelsesmøde d. 1. juni kl.19.30 i jagthuset.
Ved kredsmødet var der en masse tumult ved valg af en suppleant til hovedbestyrelsen, og der er tvivl om hvorvidt den nyvalgte talte sandt omkring visse påstande. Vedr. JKF mødet der blev afholdt, blev der talt om, at det ikke fungere optimalt og der burde være mere seriøsitet omkring det. Det man fik ud af mødet var en præsentation af det nye hovedbestyrelsesmedlem. Hjarnø påtænker ikke at fortsætte i JKF, da han er på valg næste gang, så der skal tænkes på en afløser for ham. Foreningens CVR-nr er blevet fornyet for et år igen. Der arbejdes på en nyhedsmail, hvor man kan tilmelde sig de ting man ønsker at få nyheder fra. Der skal laves et velkomstblad, som gerne skal være færdig inden Jægerens Familiedag. Medlemsregistreringen hos DJ kører ikke optimalt endnu.  Til toppen af siden

 
Bestyrelsesmøde mandag d. 28. februar 2011
Tilstede ved mødet var Hjarnø Simonsen, Keld Due, Søren Gotfredsen, Betina H. Andersen, Jon Hansen & Jimmi Abrahamsen
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Godkendelse af dagsorden
4. Nyt fra formanden
5. Ny tank og nedsivning til kloak
6. Indbrud
7. Familiedag
8. Kompressor
9. Skydesimulator
10. Næste møde
11. Eventuelt

1. Formanden byder velkommen.
2. Referatet er godkendt.
3. Dagsorden er godkendt.
4. Lynge-broby jagtforening har 75 års jubilæum, så der skal købes en gave til dem. Niløse jagtforening har også 75 års jubilæum, men de holder det først til sommer da de skal bygge nyt klubhus. Bueskytterne har kontaktet formanden vedr. at de gerne vil flytte deres aktiviteter fra stenlille jagtforening. De ønsker fortsat at være en underafdeling af stenlille jagtforening. I tirsdag blev der tilmeldt hold til divisionsskydningen. Der var diskussion om hvordan skydningerne skulle foregå, således at alle skulle skyde til 40 duer. Men det blev ikke vedtaget. Der er kommet papir fra DJ på at vi er forsikret. Der er lavet et nyt system til at køre kontingent med hos DJ, så derfor har der været problemer med at foreningen har fået udbetalt hele beløbet. Bromme køreforening har ringet at de skulle bruge huset en lørdag hvor de mente de har bestilt det, men det var ikke tilfældet, så de blev sure over huset allerede var lejet ud. Tagene på husene skal skiftes d. 12-19-26 marts. Der er endnu ikke mange tilbagemeldinger med hjælpende hænder. Velkomstpakke er under udarbejdelse.
5. Der er problemer med kloak anlægget, så der skal opsættes en ny tank og etableres ny nedsivningsanlæg. Nyrup plast vil give en fornuftigt pris på materialerne. Projektet sættes i gang allerede i næste uge. Hvis de store skal graves væk, bliver det reetableret med ærtesten med henblik på at der laves ny belægning på et senere tidspunkt.
6. Der skal isættes et nyt vindue i det lille hus, da det er blevet ødelagt under indbruddet. Der skal bestilles nye nøgler og låse til husene og containerne. Der bestilles 20 hovednøgler og 10 til husene. Dem bestiller Hjarnø.
7. Det går godt, der er en del tilmeldinger. Der mangler frivillig arbejdskraft til dagen.
8. Den ene kompressor er brændt sammen. Desværre er garantien udløbet. Der kommer et tilbud på en ny senere. Der tages yderlig stilling til det når tilbuddet kommer.
9. Skydesimulatorer bliver forhandlet af hubertushuset, så de kontaktes medhenblik på et evt. køb.
10. Næste møde holdes mandag d. 4. april kl. 19.30  med udvalgsformændene.
11. Datoer på udflugt til Espe gods evt: 1-6, 8-6, 29-6. Der tages kontakt til Ole om han kan en af de datoer. Keld og Jon har snakket om en træningsdag for hunde med en underviser udefra. Det bliver evt. en lørdag eller søndag. Der vil være teori og praksis. Ved næste mødes tages der billeder af bestyrelsen og udvalgsformændene til hjemmesiden. Whiskysmagningen var en stor succes, der var et overskud på 2900 kr. Vi gentager det til næste år.
Der købes en granit olielampe til Lynge-broby jagtforening + et kort.  Til toppen af siden
 
 
Bestyrelsesmøde med udvalgsformændene mandag d. 31-1-2011 kl.19.30 i jagthuset.
På dagsorden var følgende:
1.  Velkomst ved formanden.
2.  Godkendelse af dagsorden.
3.  Spørgsmål fra formanden.
4.  Tilbud på materialer til tag.
5.  Familiedag. Program for dagen fremlægges.
6.  Bluser med tryk.
7.  Ting fra udvalgene.
8.  Nøgler til husene.
9.  Skydesimulator.
10.  Nyhedsmail/sms fra foreningen.
11.  Værgestand til familiedagen.
12.  Velkomstpakke til nye medlemmer.
13.  Eventuelt.

1. Hjarnø bød velkommen. Vedtægterne er kommet tilbage fra DJ. De mener vi skal rette pkt. 5 vedr. udmeldelse/ophør af medlemmer.
Det ændres således at bestyrelsen kan udmelde et medlem, hvis medlemmet har opført sig uhensigtsmæssigt. Vedtægterne ændres til det foreslået fra DJ

2. Dagsorden godkendt.

3. Ting til dagsorden leveres inden for 14 dage til formanden, og dagsorden sendes til trykken en uge før mødet.
En person mener ikke at være blevet spurgt om vedkomne ville være formand for udvalget, men dette var ikke tilfælde, da personen sagde ja på det første møde med udvalgene. Det skal nævnes at der ikke kan vælges nogen inden i et udvalg, uden at der er samtykke fra personen selv.
Der er ikke aftalt noget endnu med Erik fra Planteforum vedr. foredragsaften i foråret, så det udsættes til næste år.
I næste måned kommer fjd herud, De er blevet lovet kaffe og kringle til 15 kr. Det er for billigt, så der skal fastsættes en pris på det fremover.
Prisen bliver 20 kr. som min.
Hundeudvalget har ændrede dato på arrangementer til dato’er hvor husene er lejet ud.
De er blevet ændrede fordi at antallet af træning’er er nedsat med en gang for at holde økonomi i det. Dette er et problem da husene evt. ikke er ryddet til om søndagen efter endt udlejning.
Hundeudvalget laver nogle uger hvor ikke huset må lejes ud, således at de kan planlægge træning/prøver.

4. Der er kommet 2 tilbud på tag. Tag med store plader 69.000 kr., tag med små plader koster 82.000 kr. Der arbejdes videre med tilbuddet på de små plader. Weekenderne fra 12-3 til 09-04-2011 er husene ikke lejet ud. Hjarnø finder frivillige til projektet. Det annonceres på hjemmesiden, at der er arbejdsdage i forbindelse med projektet og der kan rettes henvendelse til formanden hvis man ønsker at deltage.

5. Det går godt. Der er taget kontakt til forskellige butikker og udstillere. Hubertushuset er interesseret og vil evt. deltage med rideudstyr også.
Der er taget kontakt til en knivmager. Tupperware overvejer stadig. Kronhjortelauget + sweisshundene er positive, Krogagergård overvejer også.
Der er endnu ikke fastsat et endeligt program. Det kan evt. være en fordel at flytte det til en søndag næste år.  Der er taget kontakt til rigtig mange.
Forslag modtages gerne til andre ting der kan udstilles.
En stand på 5x7 koster 500 kr. og 3x3 koster 250 kr. Visse udstillere med egen produkter er gratis hvis visse kriterierne er opfyldt.
Hjarnø tager kontakt til Flemming Skovbjerg om han evt. vil skrive en artikel i Ugebladet omkring arrangementet.

6. Der er snakket om t-shirts med tryk, de koster normalt 75 kr. pr. stk/2 for 100kr. Med tryk er tilbuddet 44 kr. pr. stk. Tilbuddet er fra Hubertushuset. T-shirts bestilles nu. 30 stk i forskellige farver og størrelser og caps bestilles nu 100 stk. i rød, grøn & kaki.

7. Riffeludvalget har fået sponsergaver fra EH jagt til trofæaften. Der tages 80 kr. i indgang. Der indkøbes vin gaver til præmier.
Hundeudvalget har 44 kursister.
Whiskysmagning er klar. Der er indkøbt god whisky 150 kr. pr. person.
Jagttegn har cirka 20 personer.

8. Der er indhentet tilbud på nye nøgler samt cylinder til husene fra Bagger låse og alarmer. 8.847,50 kr. inkl. 30 nøgler og udskiftning af cylinder. Brik-system.
  
9. Skydesimulator. Der er søgt tilskud gennem sydbank. Der kommer 10.000 kr. ind på dette. Prisen er på denne er 18.900 kr. Der tages kontakt til forhandleren med henblik på et møde.

10. Nyhedsmail fra foreningen er vedtaget. Der laves en tilmelding på hjemmesiden.

11. Der laves en værgestand til jægerens familiedag, hvor der sælges medlemskaber, caps, t-shirts.

12. Velkomstpakke laves til nye medlemmer, der ikke når at komme med inden programmet udsendes. Der skrives en standard velkomst hilsen som fremlægges ved næste møde.

13. Der er indkøbt veste til div. Udvalg. Foreningsflag er på vej. Søren Nøhr vil sælge en fælles jagt til foreningen, som evt. kan udloddes. Der er givet 2 forslag, som der kan tænkes over.

14. Næste bestyrelsesmøde: 28.februar kl.19.30.  Til toppen af siden
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 26-10-10. 
Mødet blev afholdt i jagthuset. Tilstede var Hjarnø Simonsen, Lene Henriksen, Keld Due, Jon Hansen, Betina H. Andersen og Jimmi Abrahamsen.
 
Dagsorden:
Velkomst ved formanden.
Konstituering af bestyrelsen.
Nøgler.
Aktivitetsudvalg.
Bueskytter.
Julefrokost.
Næste møde med udvalgene.
Tag.
Eventuelt.
Bestyrelsen konstituere sig:
Formand:                            Hjarnø Simonsen.
Næstformand:                    Keld Due.
Kassere:                              Søren Gotfredsen.
Sekretær:                            Jimmi Abrahamsen.
Bestyrelsesmedlem:            Lene Henriksen.
1. suppleant:                       Betina H. Andersen.
2. suppleant:                       Jon Hansen.
 
Der skal evt. findes en ”kassere-lærling”, så der er en der er klar til at overtage posten, når det bliver nødvendigt.
Nøglerne til husene og containerne skal kodes om, da der er mange nøgler vi ikke ved hvor er. Der skal findes en pris på dette, evt. i det firma der lavede nøglerne.
 
Aktivitetsudvalg:
Der skal evt. nedsættes et aktivitetsudvalg, der kan stå for div. Arrangementer i foreningen, så det ikke nødvendigvis er bestyrelsen der skal stå for dem. Der skal prøves at afholde en masse nye aktiviteter, så vi kan tiltrække en masse mennesker til foreningen. Der skal evt. også laves en masse merchandise der kan sælges i foreningen. Ved næste møde med udvalgene fremlægges forslag om et aktivitetsudvalg.
 
Bueskytter:
Skov & Naturstyrelsen vil max give 1000 kr. ved leje af husene. Det kan ikke accepteres, men et evt. mindre afslag kan komme på tale, når det er i forbindelse med bueprøver der strækker sig over flere dage.
Julefrokost:
Der bestilles mad fra Henrik Slagter. Præmier: Hundefoder, gavekort og evt. bordpynten.

Næste møde med udvalgene bliver d. 15-11-2010 kl. 19.30 i jagthuset, hvor næste års programmer skal fremlægges af udvalgene.

Tag: Der blev foreslået af vi selv skifter taget. René Houmann kan evt. få et godt tilbud på materialerne. Jimmi tager kontakt til René Houmann og Allan Pedersen med henblik på et møde omkring hvad der skal bruges og bestilles.
Eventuelt: I forbindelse med opsætning af flagstængerne blev det besluttet på et bestyrelsesmøde hvor de skulle placeres, men det blev ikke fuldt ved opsætningen. Det blev aftalt at det ikke skal gentage sig. Der er bestilt et foreningsflag i form som en vimpel, da det vil være det flotteste. Der skal findes en der mod betaling, vil vedligeholde foreningens hjemmeside.  Til toppen af siden
  
 
Generalforsamling d. 1. oktober 2010
 
Formanden byder velkommen.
Der er 37 personer der er mødt op.
Valg af dirigent blev Lene Henriksen. Stemmetællere blev Betina Andersen og Kim Rosquist.

Formandens beretning ved Hjarnø Simonsen:
Der er pt 511 medlemmer, det er en nedgang. Der er problemer med at holde på jagttegnseleverne, de melder sig ud når der har bestået prøven.
Der var cirka 40 personer til den årlige julefrokost, maden levede ikke op til forventningerne, så der prøves noget nyt i år.
Sparta Jagtrejser har været og holde foredrag. Arrangementet om biotopplaner var der ikke den store opbakning til.
Vores 60 års jubilæum var en hyggelig dag, hvor mange deltog.
Grillfesten var igen i år en succes.
Danmarks Jægerforbund har lånt arealerne til forprøve for nye hundeinstruktører.
Der er blevet ansat en rengøringshjælp, og det fungere rigtig godt.
Huslejen er steget 2 gange i løbet af året, og er nu incl. Rengøring, da lejerne ikke gjorde ordentlig rent efter dem.
Tagene på de 2 huse står for udskiftning.
Kompressorerne på varmepumper er blevet udskiftet, 2 på garanti og 1 der måtte betales for.
Der er opsat nye lamper på parkeringspladsen.
Udvalgsformændene er begyndt at deltage ved bestyrelsesmøderne og det virker godt. Udvalgene har fået 3000 kr. til fri afbenyttelse i udvalget.
JKF mødet er afholdt herude, men der er for ringe fremmøde. Der er afholdt kredsmøde i Vordingborg, hvor der blev valgt en ny formand.  Repræsentantskabsmøde var det længste der har været afholdt, da der skulle laves nye vedtægter.
Der laves en due-undersøgelse, for at se om der er belæg for mere fredning af duen.

DJ ønskede at hæve kontingentet for æres-senior medlemmer, men det blev nedstemt på det pågældende møde.

Der er 3 i foreningen der har jubilæum. Egon Larsen 40 år, Allan Pedersen 25 år, Povl-Erik Pedersen 25 år.

Udvalgenes beretning:

Flugtskydning:
Der har været 4 hold til holdskydning, 2 har vundet, så det er gået godt. 1 hold deltog i kredsskydning, det gik også fint. Der har været afholdt kragejagt, hyggeligt som det plejer, men får få deltagere.

Hundeudvalget:
Startede med at vælge nu formand, det blev Keld Due. Der har været pænt fremmøde til div. træninger. De har deltaget i holddyster, og udvalget har også selv afholdt en holddyst.

Riffeludvalget har haft besøg af Steen Andersen i forbindelse med trofæaften. Riffelindskydning på Vigersted har haft 363 skytter igennem da sæsonen sluttede. Schweissøvelser med Verner Lauritsen gik godt.
Bukkemorgen bød på 10 flotte bukke.
En dag på Hanebjerg blev afholdt i 2 omgange, da banen brød sammen. Foreningen deltog i en holddyst hvor 3 andre foreninger også deltog, Stenlille vandt dysten.
Jagthornsudvalget har fået nye blæsere til, så det er godt. Der er i alt 25 der deltager fordelt i 3 hold. Udvalget blæser ved div. Arrangementer.

Jagttegnsudvalget har kun haft 13 kursister på holdet, men de har alle bestået.

Regnskabet blev gennemgået af Søren Gotfredsen.
Det fungere godt med løbende afregning. Omsætningen har været lidt mindre end sidste år. Det er lykkes at få div. Tilskud og der har været et pænt overskud på 67.470 kr. i år og i alt 142.625 kr. i beholdning. Regnskabet er gennemgået af revisorerne og godkendt uden anmærkninger.

Ingen indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen om at lave nye vedtægter, da tiden er løbet fra de gamle. Forslag fra forsamlingen om at skrive 5 eller 7 i bestyrelsen og ikke kun 7, da man så er låst af at skulle finde 7. Der blev stemt om det, 22 for, 8 mod og 7 der ikke stemte. Derefter blev der stemt for de nye vedtægter.

Valg af bestyrelse: 
Jimmi Abrahamsen                                                         På valg-genvalgt
Søren Gotfredsen               Ej på valg                           
Lene Henriksen                  Ej på valg                           
Hjarnø Simonsen                                                            På valg-genvalgt
Dorthe Muszynski                                                          På valg- ej genvalg
Keld Due fra Suppl. Til bestyrelesmedlem
1.suppl:         Betina H. Andersen                                                       På valg                               
2.suppl:         Nyvalgt Jon Hansen 
   
Valg til flugtskydningsudvalg:
 
Jimmi Abrahamsen                                                         På valg-ej genvalg
Nyvalgt Benjamin Christiansen
Per Bindzus                                                                    På valg
1.suppl:         Claus Bomand                    Ej på valg                            
  
Valg til hundeudvalg:
 
Henrik Bak                                                                     På valg-ej genvalg
Nyvalgt Jon Hansen
Arne Nielsen                       Ej på valg                           
Søren Gotfredsen               Ej på valg                           
Torsten Hansen                                                              På valg-ej genvalg *
Henrik Larsen                     Ej på valg *
                      Keld Due                            Ej på valg
Udvalget fortsætter med de 4 der er nu.
*=kan ikke vælges/fortsætte i udvalget, da de ikke er medlem i foreningen længere. 
   
Valg til riffeludvalg:
 
Lillian Hansen                                                                På valg-genvalgt
Mark Nielsen                                                                  På valg-genvalgt
Flemming M. Petersen                                                   På valg-genvalgt
                      Knud Hansen                     Ej på valg                           
                      Per T. Nielsen                     Ej på valg                                                 
     
Valg til jagthornudvalg:
 
Lene Henriksen                  Ej på valg                           
Johnny Nielsen                                                               På valg-genvalgt 
  
Valg til jagttegnsudvalg:
 
Arne Nielsen                       Ej på valg     
Knud Hansen                                                                 På valg-genvalgt
Flemming M. Petersen                                                   På valg-genvalgt
Hjarnø Simonsen                Ej på valg
Suppl:            Claus Bomand                    Ej på valg 
  
Valg til husudvalg:
 
Arne Nielsen                       Ej på valg
Henning Nøhr                                                                På valg-genvalgt
Lone Nielsen                      Ej på valg
Knud Hansen                                                                 På valg
Jimmi Abrahamsen                                                         På valg- ej genvalg
Nyvalgt Pia Hansen 

Valg til revisor:
 
Else Jeppesen                                                                 På valg-Genvalgt
1.suppl:         Ingrid Christiansen             Ej på valg(rykker op som medlem af udvalg)
2.suppl:         Jens Märcher (nu 1. suppl)                                            På valg-genvalgt
 
Fastsættelse af kontingent: ingen ændringer, dog ungdom gratis.
 
Eventuelt: Foreningsflag er bestilt.
 
Generalforsamlingen er hævet.
 Forslag til nye vedtægter:  

Vedtægter for Stenlille Jagtforening
1 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er: Stenlille Jagtforening
1.2 Foreningens hjemsted er: Sorø kommune.
2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
3 Formål og opgaver
3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disse interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål.
4 Optagelse
4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.
5 Ophør
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med Jægerforbundets vedtægter §§ 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af Jægerforbundets hovedbestyrelse.
5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
6 Kontingent og hæftelse
6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.
6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
7 Ordinær generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:1.       Valg af dirigent.2.       Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.3.       Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.4.       Indkomne forslag.5.       Fastlæggelse af kontingent.6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.7.       Valg af suppleanter.8.       Valg af udvalgsmedlemmer til de til enhver tid eksisterende udvalg9.       Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.10.   Eventuelt.Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde efter generalforsamlingen.8 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.9 Afstemninger
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2 Hvert medlem har én stemme.
9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
10 Bestyrelsen
10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer.
10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv.
10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5, 3 af 7) medlemmer af bestyrelsen begærer det.
10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende
11 Tegningsret
11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
12 Formue og regnskabsår
12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
12.2 Regnskabsåret går fra 01. september til 31. august.
13 Revision
13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.
14 Sammenslutning
14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtlforeninger under Jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.
15 Opløsning
15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål.
16 Ikrafttræden
16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 1. oktober 2010 træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund. Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen
den _ _ / _ _ 20_ _
den _ _ / _ _ 20_ _
Formand
den _ _ / _ _ 20_ _
Kasserer
den _ _ / _ _ 20_ _
RevisorGodkendt af Danmarks Jægerforbund's hovedbestyrelseden _ _ / _ _ 20_ _   Direktør 
 
Mødet blevet afholdt i jagthuset. Tilstede var Hjarnø Simonsen, Søren Gotfredsen, Lene Henriksen, Dorthe Muszynski, Flemming M. Petersen & Jimmi Abrahamsen.
Varmepumperne i det store hus er gået i stykker, De udskiftes hurtigt. Hjarnø finder en max temperatur, som de skal stå på.
Udvalgene orienterer om deres arrangementer.
Riffeludvalget afholder trofæaften d.10 februar- alt er på plads.
Flugtskydningsudvalget har intet at berette.
Hundeudvalget har startet lydighed op, der er 70 betalende og der kommer flere til.
Lørdag d. 31. januar opstartes marktræning. 28. februar er der vestsjællands markprøve i samarbejde med ruhårsklubben og jernløse jagtforening.
Fiskeriudvalget har lavet en tur til ABU fabrikken med fiskeri i september.
Jagthornsudvalget fortæller at sæsonen er i fuld gang og stopper 2. april.
Jagttegnsudvalget er også i gang. Der er 25 elever. Der arrangeres en tur til hubertushuset, hvis der er tilmeldinger nok. I forbindelse med sommerfesten er det blevet drøftet om EH jagt skal have en stand, hvor der skal sælges fiskegrej osv.  
Der bliver snakket om at Danmarks Jægerforbund vil give 25.000 kr. til den jagtforening der får flest nye medlemmer til foreningen.
Der laves evt. et indlæg i avisen. 
Der skal nye billeder på hjemmesiden, der vil blive indkøbt et kamera til dette.
Per Nielsen vil gerne hjælpe med at lave hjemmesiden.  
Der skal snakkes om sommerfesten på næste møde, Claus – Fiskeri, Hjarnø- Knive.
Ved næste møde uddelegeres opgaverne til sommerfesten.  
Næste møde er fastsat til mandag d. 27. april kl. 19.30 i Jagthuset.
Dagsorden sendes ud.  Til toppen af siden
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmøde med udvalgsformænd d. 19-4-2010.
Mødet blev afholdt i det store hus. Tilstede var Hjarnø Simonsen, Lene Henriksen, Keld Due, Flemming M. Petersen, Claus Bomand, Dorthe Muszynski, Søren Gotfredsen, Jimmi Abrahamsen & Arne Nielsen. 
 
Dagsorden: 
Godkendelse af dagsorden- Godkendt.
Siden sidst og frem til næste møde: Til orientering for udvalgsformændene er der afholdt hundekursus for kommende instruktører.
Der bestilles 2 flagstænger i morgen og der tænkes over placeringen.
Der er for lidt fremmøde til div. Arrangementer/aktiviteter i foreningen.
Hundeudvalget har cirka 40-50 hunde til det opstartede apporteringskursus.
Riffeludvalget har god gang i indskydning/mærkeskydning på Vigersted Skydebane.
Der er foredrag om skudtegn på råvildt af Verner Lauridsen, der er tilmeldt 20 indtil videre.
Der er holdskydning d. 12. juni.
Jagthorn har afsluttet sæsonen, men trutter for at vedligeholde træningen.
Fiskeri arrangement afholdes 19-8-2010, der er tilmeldt 20 personer.
Flugtskydning er i gang med divisionsholdskydning og 1 hold der deltager i kredsskydning . 8 maj er der skydningen De seks i Kirke-stillinge.
Jagttegn afslutter første i maj.
Jubilæum: Øl bestilt, Mad bestilles i morgen. Der dækkes bord tirsdag aften kl. 19. Vi mødes kl. 15.30 på selve dagen. Sodavand/rødvin + snacks + småkager bestiller Hjarnø.
Grillfest: Elektronisk elgbane er bestilt, luftbøsseskydning, jagtsti, hjemmeværnsorkestreret, Erik Kniv, Halmfirkant, 1 Grill gris, bueskydning, hønseskidning. Der afholdes møde omkrig grillfesten d. 14-6-2010 kl. 19.30.
Eventuelt: Der er kommet en invitation fra Sorø kommune hvor byrådets lederpris uddeles og der er inviteret 2 fra jagtforeningen d. 5. maj kl.19 i Borgerskolens multisal.  Til toppen af siden
  
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 29-3-10.
 
Mødet afholdes i jagthuset. Tilstede var Hjarnø Simonsen, Lene Henriksen, Dorthe Muszynski, Keld Due, Søren Gotfredsen & Jimmi Abrahamsen.
Dagsorden:
 
Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

Siden sidst: Der er kommet ny kompressor på varmepumpen i det lille hus, det blev dyrt 10.000 kr, men det er lavet så billigt som det kan gøres.

Der er afholdt kursus for kommende hundeinstruktører. Det blev afholdt i jagthuset af Danmarks Jægerforbund. Kristian Stenkjær var og holde foredrag om biotopplaner, og fortælle om hvilke muligheder der er indenfor det område.

Der skal kigges på vedtægterne, de skal rettes til så de er tidssvarende. De skal være klar, så de kan fremlægges til generalforsamlingen.
Vedtægterne skal på hjemmesiden, så der kan komme foreslag til dem.

Der kan nu søges tilskud hos Sorø kommune til lokale vedligeholdelse osv, så det prøver Søren. Der er indrykket annonce i Sorø avisen vedr. opstart af apporteringstræning.

Jubilæum: Mad bestilles hos Henrik Slagter og fadøl fra fadølsforsyningen. Der inviteres folk fra DJ(Jimmi) De lokale jagtforening omkring os inviteres og det annonceres i lokal avisen i uge 16(Jimmi) Jagthornsblæserne og hundeudvalget underholder.

Bueskytterne: Har ønsket at få lov til at opsætte et tårn de kan skyde fra. Det er der givet lov til, da de har fundet et der kan lægges ned og fastlåses når ikke det benyttes.
Skov og naturstyrelsen har klaget over at huslejen er steget til 1200 kr, da de benytter husene i forbindelse med jagttegn til bue. Prisen er ens for alle, så det laves der ikke om på.

Flagstænger/foreningsflag: Nye flagstænger kan købes for 1895 kr. pr stk plus fragt. Foreningsflag kan laves for cirka 750 kr plus moms. Der bestilles 2 nye flagstænger inden jubilæet.

Entre ved møder: Der diskuteres hvad prisen skal være ved arrangementer, om der evt. skal være en fast pris.

Tobaksrøg: Der indføres nu også rygeforbud i det lille hus, og der opsættes beholdere til cigaretskodder udenfor.

Udvalgsdag: Der afholdes en dag på skydebanen i Niløse lørdag d. 29. maj. Der skydes en omgang på jagtbanen og en omgang på sportingbanen. Der afsluttes med smørebrød. Det afholdes fra kl.10-13.

Næste møde: Det afholdes d. 25. maj kl. 19.30, hvor der bl.a. snakkes om grillfesten. Mødet vedrørende vedtægterne afholdes tirsdag d. 11. maj.  Til toppen af siden

I vores jagtforeningen

 

OBS OBS OBS

------------------------------------------------
Stenlille jagtforening afholder et jagttegnskursus om året. Næste kursus starter 29. november 2022.
Yderligere info Mikkel Frederiksen tlf. 60918430

--------------------------------------------
Meld dig ind i vores jagtforening her

-----------------------------------------------

Hent og se vores program for 2022

----------------------------------------------

 

Kommende aktiviteter

Jagttegnskursus
Tir Feb 07, 2023 @19:00 - 09:30PM
Førstehjælp til hunde
Ons Feb 08, 2023 @19:00 -
Jagthornsblæsning
Tor Feb 09, 2023 @18:30 - 09:30PM
Marktræning for stående hunde
Lør Feb 11, 2023 @08:00 -
Lav din egen kragefælde
Lør Feb 11, 2023 @09:00 - 03:00PM