Stenlille jagtforening

Din lokale jagtforening

content13.png

Vinterfodring

Start fodringen af hønsefuglene nu!
Af Niels Søndergaard, Afdelingschef, Danmarks Jægerforbund

 Niels_S_ndergaard


Nu er høsten for længst kommet i hus, og så er det svært for hønsefuglene at finde fødeemner i form af korn på markerne. Det er derfor nu, at du skal starte fordringen af hønsefuglene, og du skal fortsætte frem til ynglesæsonen starter i maj næste år.
Det har nemlig stor betydning for kyllingernes overlevelse, at hønen er i god foderstand inden hun begynder at ruge. Hvis en fasanhøne ikke er i god foderstand, søger hun efter rugningen efter føde, som er rig på kulhydrater (for eksempel korn) og ikke den insektføde, der er livsvigtig for kyllingerne og hende selv.
For kyllingerne betyder det også – og det er det værste – at de ikke får den rette prægning, hvis de alligevel overlever – nemlig prægningen til at æde insekter lige efter klækning. Den skal de føre med sig, når de selv står med et kuld kyllinger.

Fasankylling
Analyser af hønsefugles ekskrementer om foråret viser, at føden næsten udelukkende består af grønt. Det er ikke så unaturligt, eftersom der findes mange marker med vinterafgrøder og dermed friske grønne plantedele, som er meget proteinrige. Problemet er imidlertid, at de grønne plantedele ikke har et tilstrækkeligt højt indhold af fedt, som er livsnødvendigt for fuglene og deres evne til at reproducere sig.
Derfor er det afgørende, af de kan finde frø fra eksempelvis etårigt ukrudt eller korn, så de kan opbygge tilstrækkelige fedtreserver til at kunne udruge kyllingerne og passe dem efter klækning.

vinterfodring
Skal fodres helt frem til foråret.
Det er veldokumenteret at fasanhøner, som har haft gode fødebetingelser gennem efterår, vinter og det tidlige forår, ruger bedre og passer kyllingerne bedre efter klækning, og de er endvidere bedre til at lægge reden om, hvis den bliver ødelagt.
Derfor er der god grund til at fodre fra efteråret sætter ind til helt hen i foråret. Hvede og majs er godt foder, men også byg og havre kan anvendes.
Til foråret vil mange hønsefugle forhåbentlig begynde at ruge på en masse æg. Desværre viser forskning fra England, at det ikke resulterer i særlig mange levedygtige kyllinger, hvis ikke hønen er i en ordentlig foderstand. Derfor er det vigtigt at fodre vore hønsefugle.

vintrerhjaelp
Den naturlige føde er dog langt at foretrække for udlagt foder. Men eftersom planteavlen i Danmark ofte sker på en måde, så alle naturlige fødeemner for fasaner i form af frø og korn forsvinder, fordi de pløjes ned og markerne tilsås med vinterafgrøder, er der udtalt mangel på egnet føde for fasaner.
Nogle arter af vildtfugle kan man slet ikke tilbyde foder, fordi deres krav er vanskelige at imødekomme.
Hvede til fasaner og agerhøns Både fasaner og agerhøns skal fodres med hvede fra efterår til forår.
Forsøg viser, at fasanhøner har en betydeligt bedre kondition og får dobbelt så store kuld, hvis de fodres med hvede i efterår, vinter og det tidlige forår. En fasanhøne som ikke er i god foderstand, ruger dårligt og er ikke i stand til at videregive en hensigtsmæssig adfærd til sine kyllinger.

God foderstand handler ikke alene om vægt, men også om fedtreserver.
I England har man påvist en tydelig sammenhæng mellem fasanhøners evne til at ruge/passe kyllinger og deres fedtreserver. En fasanhøne bruger op mod 80 procent af sine fedtreserver i de første 20 dage, hun ruger.
Hvis ikke hønsefugle får opbygget tilstrækkelige fedtreserver igennem fødeemner som frø og korn, har det en række konsekvenser:
Større risiko for angreb af indvoldsorme og deraf følgende svækkelse
Ringere evne til at finde dækning og dermed skjul for rovvildt
Ringere kondition Ringere evne til at ruge og passe kyllingerne efter klækning

Engelske undersøgelser viser, at fasanhøner der fodres, får tre gange flere flyvefærdige kyllinger.
http://www.jaegerforbundet.dk/default.aspx?id=925&recordid925=109

I vores jagtforeningen

 

OBS OBS OBS

------------------------------------------------
Stenlille jagtforening afholder et jagttegnskursus om året. Næste kursus starter 29. november 2022.
Yderligere info Mikkel Frederiksen tlf. 60918430

--------------------------------------------
Meld dig ind i vores jagtforening her

-----------------------------------------------

Hent og se vores program for 2022

----------------------------------------------

 

Kommende aktiviteter

Jagttegnskursus
Tir Feb 07, 2023 @19:00 - 09:30PM
Førstehjælp til hunde
Ons Feb 08, 2023 @19:00 -
Jagthornsblæsning
Tor Feb 09, 2023 @18:30 - 09:30PM
Marktræning for stående hunde
Lør Feb 11, 2023 @08:00 -
Lav din egen kragefælde
Lør Feb 11, 2023 @09:00 - 03:00PM